Faglig udvikling og arbejdsglæde gennem brug af velfærdsteknologi

Arbejdsglæde opstår, når borgernes ”rykker sig” og lykkes med det, de gerne vil gennem brug af velfærdsteknologi. Det fortæller ledere og medarbejdere fra to kommuner i denne video.

Af Irene Aya Schou 22/03/2022
Fremfærd

Medarbejdere på en række bosteder landet over har eksperimenteret med velfærdsteknologi. 

De har anvendt deres socialpædagogiske fagligheder til at inddrage borgerne og skabe bedre forståelse af borgernes behov, ønsker og forudsætninger for at bruge velfærdsteknologi, og det har skabt arbejdsglæde.

I videoen omtales såkaldte læringskort til prøvehandlinger. I finder en skabelon til disse læringskort i Projekthåndbogen side 20.

Medvirkende:

Henriette Bækdahl og Katharina Troelsen fra Vangeleddet i Greve Kommune
Jakob Krogh fra Fællesskaberne i Skanderborg Kommune.

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Læs om projektet Velfærdsteknologi i dag- og botilbud

Projektets formål er at inspirere og stimulere til praksisnær kvalitetsudvikling i det faglige arbejde på botilbud ved anvendelse af velfærdsteknologi. Sociale tilbud i syv kommuner deltager. 

Ønsker du at høre mere om projektet, så kontakt:

Specialkonsulent Mie Bjerre, KL på MIBJ@kl.dk 
Konsulent Mette Bay Nyholm, Ergoterapeutforeningen på mbn@etf.dk

Gå til projektside

Velfærdsteknologi på bosteder