Anders Bondo Christensen, Forhandlingsfællesskabet, og Michael Ziegler, KL, er enige om, at rummelighed er vigtigt, og at det også følger udfordringer med. Foto: Thomas Søndergaard

Nyt samarbejde: Rummelighed skal give mening for alle

Hvordan kan kommunerne ansætte medarbejdere på særlige vilkår, så alle parter får glæde af det? Erfaringer skal indsamles og formidles.

Af Ola Jørgensen 29/08/2016
Forhandlingsfællesskabet,
KL

Gennem mange år har parterne på det kommunale arbejdsmarked arbejdet med arbejdspladsernes sociale ansvar. Mange arbejdspladser har gode erfaringer med at inkludere personer på kanten af arbejdsmarkedet, men indsatsen rummer også udfordringer. 

For at forstærke det fælles fokus på både gevinster, udfordringer og konkrete løsninger har KL og Forhandlingsfællesskabet etableret et nyt forum, der skal fremme en god dialog mellem parterne og styrke erfaringsudvekslingen kommunerne imellem. 

– Der er meget, vi i udgangspunktet er enige om. At rummelighed er vigtigt for at give borgere på kanten af arbejdsmarkedet bedre mulighed for at vinde fodfæste. Og at det skal ske på en måde, som ledere og medarbejdere på arbejdspladserne kan bakke op om. Nu har vi fået et forum, hvor vi sammen kan finde og formidle nogle bud på, hvordan det så bedst kan foregå i praksis, siger Michael Ziegler, formand for KL’s Løn- og Personale-udvalg.

Forskning og formidling

Perspektiv for alle på arbejdspladsen har netop til formål at indsamle og drøfte erfaringer fra kommunerne – og formidle dem videre, så andre kommunale arbejdspladser kan bruge dem i deres arbejde med rummelighed. Arbejdet følger to hovedspor:

•    Ny viden: Forskere fra SFI skal gå helt tæt på hverdagen i tre kommuner, der arbejder systematisk med ansættelser på særlige vilkår. For-målet er at identificere de typiske udfordringer i hverdagen og finde gode eksempler på, hvordan arbejdspladserne håndterer dem i praksis.

•    Løbende formidling: En artikelserie her på Viden På Tværs sætter med månedlige temaer fokus på forskellige målgrupper, ordninger og problemstillinger på det rummelige arbejdsmarked. Her fortæller kommunale ledere, tillidsvalgte og medarbejdere om, hvad det i praksis kræver at få succes med at inkludere særligt ansatte grupper på arbejdspladsen. Der bliver blandt meget andet artikler om fleksjob, om flygtninge som målgruppe og om henholdsvis ledelsens og de tillidsvalgtes rolle i at sikre opbakning til rummeligheden på hele arbejdspladsen. De mest lærerige erfaringer vil også blive præsenteret på en eller flere konferencer for kommunale praktikere i foråret 2017.

Ingen lette løsninger

Målet er videndeling mellem kommunale ledere, tillidsrepræsentanter og andre, der arbejder med rummelighed lokalt på arbejdspladserne. Formidlingen tager derfor afsæt i erfaringer på arbejdspladser, hvor der er medarbejdere på særlige vilkår. Konkrete løsninger vil blive beskrevet til inspiration for andre arbejdspladser – med fokus på både muligheder, gevinster og udfordringer. Anders Bondo Christensen, formand for Forhandlingsfællesskabet understreger:

– Vi vil både formidle gode erfaringer og de udfordringer, som følger med. Hvor går grænsen for, hvor mange medarbejdere en arbejdsplads kan have på særlige vilkår? Hvordan undgår vi, at de fortrænger ordinært ansatte? Og hvordan sikrer vi, at forløbet har et reelt perspektiv for den ledige? Den slags spørgsmål fylder meget hos medarbejdere og ledelse, og det er vigtigt at tale åbent om dem – både i vores forum og ude på arbejdspladserne. Med dette initiativ er vi med til at kvalificere den nødvendige dialog. For åben debat om udfordringerne er nødvendig for at skabe de gode løsninger.

Parterne er også enige om, at rummelighed er en samfundsopgave, som kommunerne hverken kan eller bør løfte alene. Alle skal bidrage.

– Kommunerne spiller helt naturligt en central rolle i et rummeligt arbejdsmarked, men såvel staten og regionerne som de private virksomheder skal længere frem på banen, hvis vi skal lykkes med at skabe plads til alle på arbejdsmarkedet. Forhåbentlig kan nogle af de positive erfaringer, vi finder i kommunerne, også være med til at inspirere andre til en styrket indsats, siger Michael Ziegler.

Perspektiv for alle på arbejdspladsen
PErspektiv for alle på arbejdspladsen

Læs flere artikler fra Perspektiv for alle på arbejdspladsen her.

Ved overenskomstfornyelsen i 2015 besluttede KL og Forhandlingsfællesskabet at styrke drøftelserne om det inkluderende arbejdsmarked ved at etablere et nyt dialogforum, der har fået navnet Perspektiv for alle på arbejdspladsen.

Formålet med samarbejdet er at fremme lederes og medarbejderes forståelse for og opbakning til at beskæftige ledige og personer med nedsat arbejdsevne. Samarbejdet skal understøtte, at ansættelserne har perspektiv for de pågældende, gavner kerneopgaven og tager hensyn til hele arbejdspladsen.

I dialogforum deltager repræsentanter for KL og Forhandlingsfællesskabet, repræsenteret ved 3F, BUPL, FOA, FTF-K, HK Kommunal, OAO og Sundhedskartellet.

For yderligere oplysninger:

Trine Dahl Iversen
Konsulent, KL 
Direkte 3370 3085

Astrid Marianne Hjortø 
Chefkonsulent, 
Forhandlingsfællesskabet
Direkte 3347 0624