Perspektiv for alle

Folkemøde: Vellykket inklusion kræver at alle parter vil

Alle parter skal deltage aktivt, hvis inklusion på kommunale arbejdspladser skal lykkes. Det var arbejdsgivere og arbejdstagere enige om i en debat på Folkemødet torsdag eftermiddag. Andre bud fra arbejdstagerne var fælles aftaler og fokus på uddannelse, mens arbejdsgiverrepræsentanten slog på dialog og samarbejde lokalt.

Af Mia Dalby Larsen 15/06/2017
3F,
FOA,
HK,
KL

Hvad skal der til, for at både arbejdspladsen og ledige oplever at lykkes med aktiveringsforløb i kommunerne?

Det var et af spørgsmålene på Folkemødets første dag, hvor en repræsentant for de kommunale arbejdsgivere og tre repræsentanter fra arbejdstagerne havde sat hinanden stævne i HK's telt.

Bodil Otto, formand for HK-kommunal, Mona Striib, Næstformand i FOA og 
Ellen Lykkegård, formand for den offentlige gruppe i 3F diskuterede inklusion på de kommunale arbejdspladser med Michael Ziegler, formand for KL's løn- og personaleudvalg og borgmester i Høje-Taastrup Kommune. Debatten foregik i HK's telt.

Alle skal skal være med

At kommunerne må påtage sig opgaven med at hjælpe borgere på kanten af arbejdsmarkedet nærmere en tilknytning, var der ikke tvivl om blandt panelets deltagere.

- Vi taler om borgere, som har været gennem lange sygdomsforløb og ørkesløse jobsøgninger. Vores projekt siger, at hvis alle parter ikke vil det her, så lykkes det ikke, sagde Ellen Lykkegård. 

Ellen Lykkegård
Ellen Lykkegård

Med 'vores projekt' henviste hun til et forskningsprojekt, som arbejdsgivere og arbejdstagere har fået udarbejdet i fællesskab. SFI har undersøgt, hvad det er, der lykkes i de gode inklusionsforløb. Et af svarene er samarbejde mellem medarbejdere, ledere, faglige organisationer og tillidsrepræsentanter. 

- Vi vil opgaven, og vores medlemmer medvirker rigtig gerne til at løse den, og de er rigtig gode til det. Der er heldigvis sket det, at det private arbejdsmarked nu også tager deres del. Så mangler vi at få fjernet det urimelige i, at der placeres mange på få steder, hvor det er udsigtsløst at være, og hvor man bliver svingdørsaktiveret. I servicesektoren er det 29 procent af de ansatte, der er i fleksjob, og så kommer de andre ordninger oveni. Det er stærkt bekymrende, og det er derfor, vi siger, at det her skal vi betragte så meget fælles, at vi får lavet nogle fornuftige aftaler for dem, der skal lykkes med opgaven og dem, som skal ud på arbejdspladserne, og uden at de ordinært ansatte bliver fortrængt, sagde Mona Striib. 

Michael Ziegler var enig i, at opgaven kun kan løses i fællesskab mellem medarbejdere og ledere, men centrale aftaler ville han ikke love arbejdstagerne. 

- I min verden går der ikke en lige linje fra rapporten til en masse regler. Vi skal tage afsæt i svarene i det projekt, som vi har kørt i fællesskab. Hvis man på arbejdspladsen bare oplever, at nu kommer der igen nogen ind, og så snakker man ikke mere om det, så kan jeg godt forstå, at man siger "hvad er nu det for noget". Men hvis der er en meget tydelig dialog i med-systemet og med de faglige organisationer, og hvis man kan fortælle om det på en måde, så det giver mening for den enkelte, så er viljen meget større, sagde Michael Ziegler. 

Også arbejdspladser med HK Kommunals medlemmer ansat oplever at bære i forhold til inklusion. Bodil Otto efterlyste perspektiv i inklusion og aktivering. 

- Vores medlemmer sørger for job til borgere på kanten af arbejdsmarkedet, og vi organiserer jo også medlemmer, der er syge. Vi vil gerne være rummelige, men der er jo også den del i det, der handler om, at det sjældent fører til varig beskæftigelse. Måske kunne vi få lært folk noget, så de kan komme videre bagefter, sagde hun. 

 

 

 

 

 

Download rapporten 'Rummelighed i praksis'
Rummelighed i praksis

SFI har udgivet rapporten 'Rummelighed i praksis', der opstiller en række pejlemærker for god inklusion. Forsker Helle Holt har udført grundige interview i tre kommuner og på ni kommunale arbejdspladser. Såvel kommuner og arbejdspladser er udvalgt, fordi de betragtes som særligt gode til at arbejde med inklusionsforløb. 

Læs mere om rapporten og download den

Læs mere om rummelighed i praksis

På siden vpt.dk/perspektiv kan du læse meget mere om arbejdspladser, der laver gode og meningsfulde inklusionsforløb. 

Se hele siden Perspektiv for alle