Webinar: Seks virksomme greb, der skaber god dialog

På webinaret bliver I introduceret til seks virksomme greb, som bidrager til god lokal dialog om skoleudvikling, og I møder lokale praktikere fra to kommuner.

Af Bettine Romme Andersen 12/09/2022
DLF,
KL,
Skolelederforeningen

Den 13. juni 2022 holdt KL, Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen og Børne- og kulturchefforeningen (BKF) et fælles webinar om dialog om skoleudvikling.

På webinaret præsenterer Klaus Majgaard, rådgiver i offentlig ledelse og styring, og Line Arnmark, chefkonsulent Københavns Professionshøjskole, de seks greb eller mekanismer, der bidrager til god lokal dialog om skoleudvikling.

Desuden møder I praktikere fra forvaltning og skoler i Nyborg og Albertslund Kommuner.

Om materialet

Med materialet ønsker parterne at sætte fokus på samarbejdet om skolens udvikling.

Håbet er, at l kan bruge det som inspiration til en kommunalpolitisk drøftelse af, hvordan man ud fra den lokale kontekst kan udvikle folkeskolen gennem samarbejde og dialog.

Materialet er lavet af KL og Danmarks Lærerforening med støtte og sparring fra Skolelederforeningen og Børne- og kulturchefforeningen.

Gå til forsiden af projektet
Dialog om skoleudviling