Dialog om skoleudvikling

Sådan skaber I godt lokalt samarbejde og dialog om skolens udvikling

Her får I inspiration til og viden om, hvordan I lokalt kan styrke skoleudviklingen gennem samarbejde og dialog.

Af Bettine Romme Andersen 12/09/2022
DLF,
KL,
Skolelederforeningen

Hvordan udvikler vi folkeskolen, styrker undervisningen og øger elevernes trivsel og faglige udbytte? Det gør vi med samarbejde og god dialog.

KL, Danmarks Lærerforening (DLF), Skolelederforeningen og Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) har i et fælles projekt undersøgt, hvordan man gennem samarbejde og dialog styrker skolen.

- Det er vigtigt, at alle parter omkring den lokale folkeskole har ejerskab til skoleudviklingen, derfor skal både medarbejdere, ledelse, forvaltning og kommunalpolitikere være sammen om den gode dialog, siger Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen.

Den gode skole skabes i samarbejde

- Den gode skole kan kun skabes i samarbejde, og når vi alle sammen løfter med. Med det her projekt sætter vi fokus på dialogen om skoleudvikling, og hvordan vi alle sammen bedst udfylder vores rolle for at skabe den bedste skole for børnene, siger Thomas Gyldal Petersen, formand for KL’s børne- og undervisningsudvalg.

Han peger på, at stærke dialog- og samarbejdsfora skal sikre, at forvaltning og kommunalbestyrelse ikke opleves som en styrende hånd, men en støttende hånd i ryggen på kompetent skoleledelse, som giver medarbejderne og medarbejdernes faglige, professionelle dømmekraft plads.

Få inspiration og viden

Projektet bygger på erfaringer med dialog- og samarbejdsprocesser mellem forvaltninger, lærerkredse, skoleledere, tillidsrepræsentanter og medarbejdere på skoleområdet i fire kommuner: Viborg, Nyborg, Vordingborg og Ballerup.

Ledelseskonsulenterne Line Arnmark og Klaus Majgaard har lavet projektet, hvor der er udviklet materialer, som skal inspirere og give konkrete eksempler på, hvordan medarbejdere, ledelser, forvaltninger og kommunalbestyrelser i fællesskab kan udvikle det lokale skolevæsen.

- Vi håber meget, at I vil lade jer inspirere af materialet. For skole er noget, vi laver sammen. Den gode skole bliver til i et samarbejde mellem os som parter, og den bliver til ude på skolen. For at vi skal lykkes med det, skal vi rykke tæt sammen og finde de gode løsninger i fællesskab. Og det synes vi, at vi er kommet godt afsted med her, siger Gordon Ørskov Madsen, formand for Danmarks Lærerforening.

Hvorfor dialog og lokalt samarbejde?

Når alle parter omkring skolen samarbejder og har god dialog, så opnår kommunen en række fordele:

  • Man understøtter en fælles retning
  • Skaber ejerskab blandt alle aktører omkring skolen
  • Man sikrer, at skoleudvikling sker med afsæt i både politiske visioner, forskning og skolens praksis
  • Skaber rum for, at ledere og medarbejderes professionelle dømmekraft kan sættes i spil
  • Understøtter god undervisning og pædagogisk praksis ti gavn for elevers trivsel, dannelse og læring

Få endnu mere inspiration til, hvordan I kan skabe rammerne for god dialog om udviklingen af den lokale folkeskole:

Inspirationsmateriale til kommunalpolitiske drøfelser:

Se video: Forskere fortæller om det gode samarbejde

Se webinar: Seks virksomme greb, der skaber god dialog

Om materialet

Med materialet ønsker parterne at sætte fokus på samarbejdet om skolens udvikling.

Håbet er, at l kan bruge det som inspiration til en kommunalpolitisk drøftelse af, hvordan man ud fra den lokale kontekst kan udvikle folkeskolen gennem samarbejde og dialog.

Materialet er lavet af KL og Danmarks Lærerforening med støtte og sparring fra Skolelederforeningen og Børne- og kulturchefforeningen.

Gå til forsiden af projektet
Dialog om skoleudviling