Top banner
Om materialet

Med materialet ønsker parterne at sætte fokus på samarbejdet om skolens udvikling.

Håbet er, at l kan bruge det som inspiration til en kommunalpolitisk drøftelse af, hvordan man ud fra den lokale kontekst kan udvikle folkeskolen gennem samarbejde og dialog.

Materialet er lavet af KL og Danmarks Lærerforening med støtte og sparring fra Skolelederforeningen og Børne- og kulturchefforeningen.