Skoleelever

Styrket samarbejde skal hjælpe unge i valg af uddannelse

15 folkeskoler og 5 kommuner søges til nyt projekt, der skal styrke samarbejdet om læringsorienteret uddannelsesvejledning.

Af Irene Aya Schou 21/12/2023
Fremfærd

Unge står over for mange svære valg: Hvilken vej skal jeg gå? Hvilken uddannelse skal jeg tage? Hvilket job drømmer jeg om?

De unge skal støttes til at træffe et oplyst valg af ungdomsuddannelse, og det skal et nyt projekt hjælpe med til.

Projektet hedder "Samarbejde om læringsorienteret vejledning" og skal støtte ledere, lærere og vejledere i et samarbejde, hvor læringsorienterede vejledningsaktiviteter er en integreret del af undervisningen.

Skoler og kommuner søges

Det er Fremfærd Børn, der står bag projektet, der skal udvikle en ny praksis for, hvordan lærere og vejledere (KUI) kan arbejde endnu tættere sammen om at understøtte de unges overvejelser og muligheder i forbindelse med overgangen til ungdomsuddannelse.

Det skal ske gennem fælles udviklingsrum (forskningscirkler), hvor deltagerne via lokale prøvehandlinger arbejder med aktiviteter i hverdagen.

I den forbindelse søger projektet op til fem kommuner til at deltage. Hver kommune kan deltage med op til tre skoler hver. Fra hver skole deltager skoleleder, lærere og uddannelses- og erhvervsvejledere samt leder af Den kommunale ungeindsats (KUI).

Lokale prøvehandlinger

Prøvehandlingerne tager afsæt i undervisning, aktiviteter og vejledningsindsatser, der skal forberede elever til overgang til ungdomsuddannelse, fx uddannelse og job, brobygning, introduktionsforløb, erhvervspraktik, virksomhedsbesøg mv.

Projektet sættes i gang i foråret 2024 og indledes med en opstarts-konference inklusiv første forskningscirkelmøde for de deltagende kommuner og skoler.

Herefter følger yderligere fire forskningscirkelmøder (to fysiske og to online) på tværs af de deltagende skoler og kommuner. Afslutnings-konference afholdes i efteråret 2025.

Forskningstilknytning og cirkelmøder 

På forskningscirkelmøderne får deltagerne faglige og teoretiske input og sparring om udvikling af aktiviteterne fra forskerne og fra de andre deltagere.

Projektet gennemføres i et samarbejde med Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik (AU) og Professionshøjskolen VIA University College (VIA). Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) indgår i projektet med oplæg på konferencer og forskningscirkler samt fokus på formidling af projektresultater.

Projektet bygger videre på erfaringerne fra Fremfærd Børn projektet "Udsyn i Udskolingen", der har som formål at inspirere til et perspektivskifte fra valg til læring i udskolingen.

Ansøgningsfrist og yderligere oplysninger

Det er gratis for kommuner og skoler at deltage, men udgifter til vikarer dækkes ikke. Der gives desuden et tilskud per deltagende kommune. Interesserede skal inden den 31. januar 2024 sende en kort ansøgning til EUK@kl.dk.

Kommunen sender en samlet ansøgning med de skoler, der ønsker deltagelse.

Læs mere om mulighederne for at deltage i projektet her. 

Kontakt projektlederne

Interesserede skoler og kommuner kan kontakte projektlederne for yderligere oplysninger.

Projektlederne kan kontaktes på:

  • Ursula Dybmose, programleder i KL, udy@kl.dk
  • Thomas Jensen, uddannelsespolitisk konsulent i DLF, thj@dlf.org
Om Fremfærd Børn
Fremfærd Børn

Fremfærd Børn er et samarbejde på tværs af parterne på det kommunale arbejdsmarked om udvikling af kerneopgaverne omkring børn og unge i daginstitutioner, folkeskoler og i klubber. Ambitionen er at nyttiggøre eksisterende, praksisnær viden i hverdagen.

Læs mere om Fremfærd Børn her