Download analysen af administrationsbachelorernes komptencer nedenfor

Kommunerne efterspørger brede kompetencer hos administrations­bachelorer

Cheferne i kommunerne vil gerne have administrationsbachelorer med brede generalistkompetencer, og de studerende vil gerne klæde sig på til en fremtid i det offentlige maskinrum. Det viser en analyse af kompetencebehov og de studerendes valg af beskæftigelsesretning på uddannelsen.

Af Mia Dalby Larsen 08/03/2019
HK,
KL

Hvilke kompetencebehov har kommunerne, når nyuddannede administrationsbachelorer gør deres entre på det kommunale arbejdsmarked? Og hvad tænker de studerende selv om det kompetencebehov, når de vælger retning på uddannelsen?

Det har en undersøgelse udarbejdet af KL og HK  Kommunal i fællesskab fundet svar på baseret på spørgsmål til henholdsvis HR-chefer i kommunerne og til studerende på administrationsbacheloruddannelsen.

Overordnet er cheferne enige om, at både praktikanter og ansatte med en professionsbachelor i offentlig administration har kompetencer, der afspejler behovene i den kommunale virkelighed. Særligt er kompetencer indenfor økonomi, sagsbehandling, jura og HR relevante. De efterspørger brede generalistkompetencer.
Det gælder særligt opgaveløsning indenfor analyse, koordination, projektledelse, tværfagligt samarbejde, sekretariatsbetjening og digitale opgaver, og flere chefer er enige om, at det ikke er beskæftigelsesretningen, der er afgørende, men i stedet den brede kompetenceprofil. 

Nogle studerende tilkendegiver, at de har valgt valgmoduler inden for forskellige områder for netop at styrke deres generalistprofil, og de studerende vil i det hele taget gerne klæde sig bedst muligt på til en fremtid i det offentlige maskinrum. I modsætning til HR-cheferne, så tillægger de selv deres valg af valgmoduler stor betydning i forhold til efterfølgende jobmuligheder. 

I rapporten nedenfor kan du dykke ned i meget mere af den viden, der er fremkommet i analysen, og du kan også downloade den korte version med fire væsentlige pointer. 

 

Download Administrationsbachelor fra studerende til medspiller i den kommunale virkelighed

Find nedenfor hele rapporten og en kort version, der er god at printe.