Sådan er fremtidens administrative medarbejder

Her er fremtidens administrative medarbejder

I en ny analyse fra KL og HK Kommunal vurderer nogle af landets kommunale ledere og tillidsfolk, hvilke nye opgaver og kompetencekrav den administrative medarbejder står overfor.

Af Personaleweb 29/09/2015
HK,
KL

Landets kommuner står over for markante forandringer frem mod 2020, økonomien er strammere end tidligere, og de oplever krav om yderligere effektivseringer. I en ny analyse har KL, HK Kommunal og Teknologisk Institut afdækket, hvordan forandringerne påvirker de administrative medarbejderes opgaver og kravene til deres kompetencer. 

Læs også: Aalborg ruster administrative medarbejdere til fremtidens opgaver

I udgivelsen "Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne" er en række ledere og tillidsrepræsentanter blevet spurgt, hvilke kompetencer der er i udvikling, og hvilke kompetencer der efterspørges i kommunerne. Blandt de efterspurgte kompetencer er evne til og viden om at gennemføre effektiviseringsprocesser, kompetencer inden for digitalisering, tværgående samarbejde i organisationen og evnen til at arbejde innovativt. 

Udgivelsen er udarbejdet på baggrund af projektet ”Afdækning af den administrative faglighed”, som KL og HK Kommunal har udarbejdet i fællesskab. 

Læs mere om de nye opgaver og krav til kompetencer for profilerne:

  • Udviklingskonsulenten
  • Den faglige sagsbehandler
  • Direktions- og politikerbetjeneren
  • Økonomimedarbejderen
  • Digitaliseringseksperten

Nedenfor kan du downloade udgivelsen 'Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne' og det sammenfattende notat 'Afdækning af den administrative faglighed'.

 

Den administrative faglighed
Afdækning af den administrative faglighed
Om analysen

KL og HK Kommunal har i forbindelse med projektet, "Afdækning af den administrative faglighed" udgivet to publikationer. Begge i samarbejde med Teknologisk Institut.  Projektet består i at undersøge, hvilken betydning forandringer i kommunernes vilkår og opgaver har for de administrative medarbejderes opgaver og kompetencer. 

I den forbindelse blev der foretaget 16 kvalitative interviews med ledere og tillidsfolk fra tre forskellige kommuner. Derudover blev et online spørgeskema sendt ud til ledere i alle landets kommuner, hvoraf 529 besvarede.

Inspiration fra projekter som også handler om fremtidens kompetencer