Her er fremtidens HR-medarbejder

Her er fremtidens HR-medarbejder

En ny publikation og en film giver bud på, hvilke kompetencer og opgaver kommunale HR-medarbejdere skal rumme i fremtiden.

Af Christina Lagoni 07/04/2015

Der er sket en bevægelse inden for HR-området. HR-medarbejderen er ikke længere blot en ekspert på sit område, men skal i højere grad kunne udfylde rollen som både kommunikatør, faglig samarbejdspartner og sparringspartner for ledelsen. Derfor har HK og KL i samarbejde defineret fire nye kompetenceprofiler for HR-medarbejderen.

Du kan downloade publikationen med profilerne og se filmene om dem på Fremfærds hjemmeside. 

Selvom der bliver bygget flere opgaver oven på HR-funktionen, betyder det ikke, at alle kompetencebehovene udmønter sig i det enkelte job. I nogle stillinger skal HR-medarbejderen have en bred faglighed, og andre har brug for en højere grad af specialisering. De fire kompetenceprofiler kan med fordel bruges til at overveje, om HR-afdelingen som helhed rummer kompetencerne, og hvor den enkelte medarbejder kan blive bevidst om udvikling af egne kompetencer.

Her er de fire kompetenceprofiler:

HR-generalisten
HR-generalisten fungerer både som HR-, personale- og lønkonsulent. Her er der ofte faste ledere, som man sparrer med. Det er vigtigt at være god til en-til-en-relationer. Der er tale om en generalistprofil, som er i stand til at læse organisationen og dennes behov.

Projekt- og proceskonsulenten
Projekt- og proceskonsulenten har fokus på organisationens udvikling og processer. Denne profil kan arbejde som proceskonsulent for afdelinger, teams og ledergrupper. Derudover gennemfører man projekter, analyser og evalueringer. Med denne profil er det vigtigt, at man har en god metodeværktøjskasse samt viden og forståelse for organisationsudvikling og nye udviklingsbehov i organisationen.

Læs også: Mere uddannelse skal styrke kontrolmedarbejdere

Personalejurakonsulenten
Personalejurakonsulenten har juridisk specialistviden og kan undervise, rådgive og sparre om personaleforhold. Her skal man være i stand til at rådgive og sparre med lederne om, hvordan de skal gribe forskellige situationer an, og hvilke konsekvenser de medfører.

Lønkonsulenten
Lønkonsulenten er både en, der er administrativt udførende, men også en der kan argumentere for, hvorfor kommunens praksis er, som den nu er. Undervisning og vejledning af lederne om lønopgaven er en væsentlig opgave, derudover skal man også være i stand til at håndtere de konflikter, der kan opstå i udviklingen af den nye arbejdsdeling. 

Læs mere og download projektets materialer her

Om publikationen

Publikationen 'Kommunernes HR- og personalefunktion' er udarbejdet af HK og KL og er medfinansieret af Fremfærd. 

Billedet er skabt på baggrund af interviews i seks kommuner: Mariagerfjord, Lolland, Vejle, Silkeborg, Holstebro og Glostrup i løbet af første halvår af 2014.

Hvor det har været muligt, har man samlet medarbejderne til fokusgruppeinterviews, og i alt er der blevet gennemført 17 interviews.

Du kan downloade publikationen og se filmene på Fremfærds hjemmeside.

Læs også om nye roller i økonomifunktionen.