HK og KL har udarbejdet fire kompetenceprofiler for fremtidens økonomimedarbejder

Her er fremtidens økonomimedarbejder

Ny publikation giver svar på, hvilke opgaver og kompetencer den kommunale økonomimedarbejder skal rumme i fremtiden.

Af Christina Lagoni 07/04/2015

I kommunerne er der stor fokus på bedre service og bedre udnyttelse af ressourcer. Det skal økonomien naturligvis understøtte, og de seneste år har økonomiafdelingen nogle stedet fået en central rolle med øget fokus på økonomistyring. Derfor er det nu nødvendigt at se på økonomifunktionens rolle, opgaver og kompetencer, hvilket KL og HK har gjort i en ny publikation og en film. Det blevet til fire kompetenceprofiler, der primært bevæger sig inden for budget, regnskab og analyser. 

Download publikationen her og se filmen

Selvom disse tre opgaver er klassiske inden for økonomistyring, sætter det øgede fokus på økonomien krav til effektivisering af arbejdsgangene i økonomiafdelingen. Derfor giver de fire profiler et bud på, hvilke kompetencer man har brug for til at dække økonomifunktionen ind som helhed. De fleste økonomimedarbejdere vil have kompetencer inden for flere af profilerne, og derfor kan profilerne med rette bruges til at overveje, hvor man kan udvikle sine kompetencer.

Her er de fire kompetenceprofiler:

Konsulenten

Konsulenten har en udgående, sparrende rolle. Med denne profil skal være i stand til at stå i mellem politikere og fagchefer og rådgive, give support og undervise eksempelvis fagcentre og institutioner i at løse deres budgetopgaver. Det kræver altså også en vis organisatorisk forståelse. 

Kontrollanten

Kontrollanten skal have indgående kendskab til økonomisystemer, retningslinjer og relevant lovgivning. Kontrollanten skal være systematisk og grundig i sin tilgang og har til opgave at sikre kvalitetstjek og fejltjek på registrerede data. Denne funktion er vigtig, da korrekte registreringer i økonomisystemet er grundlaget for hele økonomistyringen.

Facilitatoren

Facilitatoren besidder kompetencer inden for projektstyring og koordinering. Facilitatoren har kendskab til både budget og regnskab, da vedkommende skal være i stand til at sikre, at både budget- og regnskabsproces forløber som planlagt. Facilitatoren spiller en vigtig rolle i den generelle udvikling af disse processer.

Analytikeren

Analytikeren gennemfører analyser af kommunens økonomi. Disse analyser danner grundlag for ledelsesinformationen omkring økonomien, som har betydning for de beslutninger, ledelsen træffer. Analytikeren skal være i stand til at få viden fra mange forskellige datakilder og samtidig vurdere økonomiske konsekvenser ved bestemte initiativer. 

Læs mere, download materialerne og se filmen her

Læs mere om publikationen her

Publikationen 'Kommunernes økonomifunktion' er udarbejdet af HK og KL  

Billedet er skabt på baggrund af interviews i seks kommuner: Mariagerfjord, Lolland, Vejle, Silkeborg, Holstebro og Glostrup i løbet af første halvår af 2014.

Hvor det har været muligt, har man samlet medarbejderne til fokusgruppeinterviews, og i alt er der blevet gennemført 17 interviews.

Download publikationen og se filmen om kommunernes økonomifunktion her

HK og KL har også udarbejdet bud på kompetenceprofiler på HR- og personaleområdet. Se også den fælles publikation om nye roller på HR- og personaleområdet her