Forside på publikationen Fremtidens skolesekretær

Her er fremtidens skolesekretær

Skolesekretæren er det kit, der binder folkeskolen sammen, og en folkeskole i forandring stiller nye krav om kompetencer og byder på nye opgaver til hende. Download komptenceprofilen for fremtidens skolesekretær her.

Af VPT 07/12/2016
HK,
KL

Der har været store forandringer i skolesekretærens rolle de seneste år, hvor skoler er blevet slået sammen, opgaver er lagt ud fra forvaltningen til skolerne og digitaliseringen har i endnu højere grad end tidligere holdt sit indtog på skolerne. 

KL og HK Kommunal har i et fælles projekt kigget på, hvordan opgaverne har ændret sig for skolesekretæren, og hvilke kompetencer det kræver at løse opgaverne. 

I pjecen, der kan downloades nedenfor, kan du læse om skolesekretæren som:

  • Frontmedarbejderen, der er skolens ansigt udadtil.
  • Økonomimedarbejderen, der arbejder med regnskab, løn og budgetopfølgning.
  • Formidleren, der arbejder med hjemmesider, sociale medier og intrasider.
  • Administratoren, der koordinerer med andet personale og arbejder med data i forskellige systemer.
  • HR- og personalemedarbejderen, der håndterer opgaver i forbindelse med løn, ansættelser, afskedigelser og barsel. 

Skolesekretærens profil vil altid være en kombination af dele af kompetenceprofilerne - hun skal ikke kunne det hele - og kompetenceprofilerne er derfor ikke jobprofiler eller en facitliste, men de kan bruges til  at se på, hvilke kompetencer der er brug for i skolesekretærfunktionen generelt. Man kan f.eks se på., hvordan skolen er dækket ind på kompetencerne, og de kan også bruges som inspiration til f.eks. MUS-samtaler, hvor den enkelte skolesekretær sammen med sin leder kan gå i dialog om, hvordan hun gerne vil udvikle sine kompetencer. 

Download 'Skolesekretærens nye roller og opgaver'
Kontakt vedrørende 'Skolesekretærens nye opgaver og kompetencer'

Bettina Chimera, HK Kommunal

bettina.chimera@hk.dk

Tlf: 33304355

 

Rasmus Onslev Kremmer, KL

rnk@kl.dk

Tlf: 33703789