Tryghedspuljen fortsætter til 31. marts 2024

Tryghedspuljen er til dig, som er blevet afskediget som følge af kommunale besparelser eller organisationsændringer.

Af Tryghedspuljen 13/12/2023

Hvad betyder ‘kompetencegivende uddannelse’? 

Tryghedspuljen arbejder efter samme retningslinjer som Den Kommunale Kompetencefond angående forståelsen af kompetencegivende uddannelser.

Se positivlisterne for de faglige organisationer.

Spørgsmål til positivlisten skal rettes til den faglige organisation, som medarbejderen er dækket af overenskomstmæssigt.
Find kontaktoplysninger

Læs mere om Tryghedspuljen

Kontakt Tryhedspuljen

info@tryghedspuljen.dk

Medarbejdere og TR kan kontakte Lotte Enevoldsen: lre@oao.dk, tlf: 3161 6067

Ledere kan kontakte Malene Aahøj: mala@kl.dk, tlf: 3370 3079