Grøn idé

Vær med: Din grønne ide kan hjælpe andre

Medarbejdere er fulde af grønne ideer, der kan omsættes til bæredygtige løsninger på arbejdspladser. Del din grønne historie her.

Af Irene Aya Schou 11/03/2024
Forhandlingsfællesskabet,
KL

Har du været med til at mindske madspild, indført bedre affaldssortering, genanvendt gamle møbler eller indkøbt elcykler til erstatning for bil og bustransport?

Har du kort sagt en god idé, der har haft et grønt aftryk på din arbejdsplads og som kan gøre en forskel på andre arbejdspladser? Så læs med her. 

Sammen bliver vi grønnere

I en ny kampagne efterspørges medarbejdernes grønne ideer. Det er ideer eller initiativer, der styrker den grønne omstilling og mindsker CO2-forbruget på kommunale arbejdspladser. 

Det kan handle om temaer som affaldssortering, madspild, transport og genbrug. Det vigtigste er, at du som medarbejder eller leder på en kommunal arbejdsplads har lyst til at dele din grønne idé. 

Bag kampagnen står KL og Forhandlingsfællesskabet, der med indsatsen ønsker at styrke vidensdelingen af grønne ideer på kommunale arbejdspladser. 

10 grønne ideer præsenteres som inspiration

Ideen må meget gerne have givet en konkret reduktion i CO2-forbruget eller på anden vis have haft en målbar effekt. Det vigtigste er dog, at ideen har skabt engagement og bevidsthed om bæredygtighed og grøn omstilling på arbejdspladsen og en lyst til at arbejde videre.

Du kan læse mere om, hvordan du indsender din grønne idé nedenfor. Deadline for indsendelse af ideer er 25. maj 2024.

På baggrund af de indsendte ideer vil der blive udvalgt 10 cases, som indeholder inspiration til konkrete bæredygtighedsinitiativer, som kan gennemføres på den enkelte arbejdsplads.

De 10 cases vil blive foldet mere ud i en række artikler og kommer til at ligge på denne temaside. 

Sådan indsender du din grønne ide

Din grønne medarbejdercase skal bl.a. besvare disse centrale spørgsmål:

  • Hvordan startede det grønne initiativ?
  • Hvordan vil du beskrive den grønne løsning?
  • Hvilke resultater er opnået? (Fx CO2-besparelser)
  • Hvordan har kolleger og ledelse været involveret?
  • Hvad drømmer du om at opnå med initiativet?

Indsend din grønne idé her

Om "Medarbejdernes grønne ideer"

Danskerne er bedre til at fremme den grønne omstilling i hjemmet end på arbejdspladsen. Men hvis Danmarks klimamålsætning om at reducere CO2-udslippet med 70 procent frem mod 2030 skal opfyldes, skal vi huske den grønne omstilling på de mange kommunale arbejdspladser.

Derfor har KL og Forhandlingsfællesskabet med udgangspunkt i en aftale fra OK-21 igangsat en kampagne, der skal indsamle grønne ideer og løsninger til at fremme bæredygtighed og grøn omstilling inden for forskellige tematikker bl.a. affaldssortering, ressourceforbrug, genbrug og transport.

Kampagnen hedder "Medarbejdernes grønne ideer". Den opfordrer medarbejdere, ledere og arbejdspladser til at beskrive og indsende deres grønne idé. På baggrund af de indkomne ideer, vil der blive udvalgt 10 cases.

De 10 cases vil blive foldet mere ud i en række artikler, som præsenteres på denne temaside