Peer-støtte

Forskere: Psykisk sårbare kommer sig hurtigere med peer-støtte

Det gør en stor positiv forskel, når psykisk sårbare bliver mødt og hjulpet af andre, der selv har psykisk sygdom tæt inde på livet.

Af Pernille Søndergaard 05/10/2023

Et netop afsluttet dansk forskningsprojekt dokumenterer, at peer-støtte har en positiv effekt for den enkeltes recovery.

Forskningsprojektet "Vejen til hverdagslivet" er gennemført af CORE, Copenhagen Research Center for Mental Health - en forskningsenhed under Psykiatrisk Center København - i samarbejde med Peer-Partnerskabet. Projektet omfatter 296 deltagere med psykisk sårbarhed fra København, Fredericia, Helsingør, Rødovre og Gladsaxe kommuner.

Deltagerne har gennemført gruppeforløbet "Vejen tilbage til hverdagslivet", som er drevet af frivillige peers og har til formål at hjælpe den enkelte til at stå stærkere i hverdagen.

Hvad er peer-støtte?

Det engelske begreb ”peer” betyder “jævnbyrdig”. Peer-støtte er støtte til forandring mod et bedre liv, hvor personer, med fælles erfaringer med psykiske kriser og sårbarheder støtter hinanden.

Kilde: Peerpartnerskabet

Klar dokumenteret effekt af peer-forløb

Forskningsprojektet er det eneste nyere studie på verdensplan, der gennem et lodtrækningsforsøg har undersøgt effekten af peer-støtte udenfor den etablerede psykiatri.

Resultaterne af forskningen dokumenterer, at peer-forløbet "Vejen til hverdagslivet" rummer stort potentiale for, at deltagerne får mulighed for en hurtig recovery og dermed en vej tilbage til en normal hverdag.

Derfor anbefaler forskerne bag projektet, at peer-forløb indføres som en indsats i socialpsykiatrien og i psykiatrien.

- CORE kender ikke til andre indsatser, der har samme dokumenterede effekt på personlig recovery, hvorfor ”Vejen til hverdagslivet” er en vigtig indsats at indføre, og som har manglet i Danmark. Indsatsen er nødvendig for at styrke den recovery-orienterede tilgang, som er et mål i regeringens 10-årsplan for psykiatrien, siger Lene Falgaard Eplov, overlæge, ph.d., der har ledet forskningsindsatsen hos CORE.

Trygge fællesskaber er vejen frem

I Fredericia Kommune, der har deltaget med borgere i forsøget, mener chef for Social og Beskæftigelse Henriette Korf Graversen, at resultaterne af peer-forløbet viser vigtigheden af, at civilsamfund og kommune samarbejder om indsatser for mennesker med psykiske sårbarhed.

- Grupperne er blevet ledet af frivillige fra Fredericia, som selv har erfaring med psykisk sårbarhed, og det har været en afgørende forskel. For når man mødes i øjenhøjde og deler erfaringer med psykisk sårbarhed, dannes der trygge fællesskaber. Det giver os mulighed for at skabe meningsfulde løsninger sammen med borgerne, siger hun.

 

Kort om "Vejen til hverdagslivet"

Vejen til hverdagslivet” er udviklet af Peer-Partnerskabet  i samarbejde med Forskningsenheden ved Psykiatrisk Center København og kommunerne København, Fredericia og Helsingør.

  • Et 10-ugers gruppeforløb designet til mennesker med psykiske udfordringer.
  • Udviklet og ledet af personer, som selv har oplevet psykiske udfordringer, kaldet peers.
  • Hver session varer to timer, og der er op til ti deltagere i hver gruppe.
  • Det tilbyder både gruppesessioner og op til seks måneders individuel støtte.

Lodtrækningsforsøget blev gennemført fra 2019 til 2023 med støtte fra VELUX FONDEN, og har også omfattet Rødovre og Gladsaxe Kommune. 

Læs mere om forskningsindsatsen