Joy

Pædagog med brugererfaring: "Mine erfaringer er blevet vendt til kompetencer"

Medarbejdere med brugererfaring, der selv har haft psykisk sygdom tæt inde på livet, har en anden tilgang og kontakt med borgerne. Det drager de fordel af på botilbud i Glostrup.

Af Irene Aya Schou 26/09/2017

For godt otte år siden fik 38-årige Joy Lyberg diagnosen skizofreni. Joy er uddannet pædagog og havde mistet håbet om at hun kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Via en såkaldt MB-uddannelse (medarbejder med brugererfaring) er hun nu i stand til at varetage et fleksjob, hvor hun kombinerer sin pædagogiske faglighed med sine personlige erfaringer med psykisk sygdom.

Kolleger og beboere efterspørger Joy

Det drager de fordel af på botilbuddet Parkvænget i Glostrup, hvor de har ansat Joy som medarbejder med brugererfaring i 15 timer om ugen.

- Joy kommer med et andet perspektiv. Det rykker, når hun fortæller om det, hun selv har oplevet, og som kan sidestilles med det, beboerne har oplevet. Det er en viden, kollegerne efterspørger, siger Maiken Vedel, der er afdelingsleder i Parkvænget.

Parkvænget i Glostrup henvender sig til voksne med alvorlige psykiatriske problemstillinger, der har brug for daglig støtte til at genvinde funktioner eller udvikle nye.

Fra de 57 beboere, der bor i Parkvænget, er der kun positive tilbagemeldinger på Joys ansættelse.

- Mange af beboerne efterspørger Joy, fordi de godt ved, hvad hun kan. De spørger: Hvornår kommer Joy? siger Maiken Vedel.

Vi er i samme båd

De 15 timer, Joy Lyberg arbejder på Parkvænget, er fordelt på fem timer tre dage om ugen. Hun bruger især timerne sammen med beboerne.

Joy Lyberg har selv prøvet af være indlagt på psykiatrisk afdeling og kan snakke med beboerne om, hvordan det er at være indlagt, og hvordan det kan føles at få medicin samt trappe ud af medicin.

- Det giver beboerne håb og en følelse af at være i samme båd, at jeg forstår, hvordan det kan føles at høre stemmer, have vrangforestillinger og en masse negative tanker. Jeg forstår deres logik og kan hjælpe dem med at sætte ord på deres forståelses og oplevelsesverden, siger hun.

Pædagog eller hende den sårbare?

Joy Lyberg er helt bevidst om, at hun fungerer som rollemodel og kan være med til at vise både beboere og kolleger, at psykisk sygdom ikke nødvendigvis er en enkeltbillet til ingenmandsland.

Men det kan være svært og udfordrende at balancere mellem på den ene side at skulle anvende faglig teori og på den anden side anvende egne oplevelser og fornemmelser.

Ligesom det kan være svært at skulle balancere mellem det at blive set på som hende den ”sårbare” og den helt ”almindelige” kollega.

- Jeg vil nok altid have min sygdom med mig. Jeg ville gerne bruge mere tid på jobbet og være en del af teamet og hverdagen, men jeg skal også altid passe på mig selv, siger Joy Lyberg.

Joy Lyberg føler dog ikke, at hendes diagnose influerer meget på arbejdet. Der kan dog være perioder, hvor den fylder mere.

- Jeg kan have behov for at bytte en vagt engang imellem, og så har jeg mine egne strategier, siger hun.

På Parkvænget er de så glade for Joy, at de er parate til at ansætte flere med brugererfaring.

- Det er virkelig en kompetence, og det behøver ikke at kræve ekstra tid og ressourcer at ansætte én med brugererfaring, siger Maiken Vedel.

 

Sådan bliver man medarbejder med brugererfaring (MB)

Der finder flere steder, hvor man kan tage et MB-forløb. 

Joy Lyberg har taget sin uddannelse hos DSI NETTET, der er en selvejende socialpsykiatrisk organisation med driftsoverenskomst med Lyngby-Taarbæk Kommune.

MB-forløbet er et et-årigt erhvervs- og efteruddannelsesforløb. Deltagerne tilknyttes en arbejdsplads i (social)psykiatrien og modtager samtidig undervisning.

For at blive MB kræver det en sundhedsfaglig, socialfaglig eller pædagogisk grunduddannelse, og at du selv har/har haft en psykisk sygdom/sårbarhed.

Læs mere om MB her

Om Parkvænget i Glostrup

Parkvænget er et socialpsykiatrisk tilbud for psykisk sårbare personer. Parkvænget arbejder målrettet med afsæt i beboernes individuelle behov og ønsker for eget liv. 

Beboerne støttes og vejledes til selvstændighed og ansvar. 

Der bor 57 personer i Parkvængets fire enheder. 

Parkvænget er beliggende i Glostrup nær landsbymiljøet i Hvissinge.

Du kan læse mere på Parkvængets egen hjemmeside.