Top banner

Her er det ok at sige fra

Medarbejdernes trivsel har første prioritet hos Rambøll Danmark. Her har man nedfældet en trivselspolitik, der giver plads til at råbe om hjælp og være der for hinanden.

Af Personaleweb 05/10/2006
Danske Regioner,
KL,
KTO

- Ham, der sidder derovre... Kan du ikke tage fat i ham?

En medarbejder har stukket hovedet indenfor hos HR-koordinator Lis Kirschner, fordi en kollega virker stresset. Og den slags henvendelser er der blevet flere af, siden Rambøll Danmark for et års tid siden fik en nedskrevet trivselspolitik, der sort på hvidt slår fast, at medarbejdernes trivsel har første prioritet.

- Det, at man holder møder om trivselspolitikken, og at den er nedskrevet i en tilgængelig form, betyder, at der kommer et signal fra ledelsen om, at man har fokus på det, og at det er legalt at træde frem, uden at det vil påvirke ens karriereforløb. Der er blevet mere åbenhed omkring stress, og der er kommet flere ud af skabene, fortæller Lis Kirschner.

Redskaber til medarbejderne

Maria Wass-Danielsen er en af de medarbejdere, som både selv har været ramt af stress og hevet fat i kolleger, der virkede til at være det. Hun tilmeldte sig et af de kurser i stresshåndtering, som Rambøll Danmark tilbyder sine medarbejdere.

- Jeg fik redskaber til at håndtere de situationer, hvor jeg kan blive ramt af negativ stress, og senere fik jeg en snak med min leder og kolleger om, hvordan man bedst indretter sin arbejdsgang, så man undgår stress, siger hun

Læs også: Sådan kan den enkelte tackle stress

Stresskurser er blot et af mange tiltag, som Rambøll Danmark har sat i værk for at forebygge stress. I trivselspolitikken er der, ud over store ord om værdigrundlag og målsætninger, beskrevet en række ’trivsels-redskaber’, som medarbejderne kan tage i brug.

Et af dem er ressourceplanlægning - også kaldet RESPLAN. Her kan medarbejderne ’reservere’ tid til de opgaver, han eller hun forventer at skulle arbejde med over de næste tolv måneder.

- Vi lever jo af at sælge timer, så for os er det utrolig vigtigt, at man hele tiden har en fornemmelse af, hvad det er for en belastning, der ligger på den enkelte medarbejder. Både i situationer, hvor der ikke er nok at lave, men så sandelig også hvor der er for meget. Så kan lederen drøfte situationen med medarbejderen og finde ud af, om der måske er nogle af opgaverne, der skal lægges over til en anden, forklarer HR-chef Erik Simonsen.

Okay at sige fra

Den vigtigste forudsætning for trivsel er dog ifølge Rambøll Danmark den åbne dialog, som man i trivselspolitikken kalder feed back-kultur. Her menes ikke kun tilbagemeldinger på faglige projekter, men også at der er et miljø, hvor det er legitimt at råbe om hjælp og sige fra.

- I en dynamisk virksomhed, hvor vi har travlt, er det svært at undgå perioder, hvor man er under pres. Derfor er det som medarbejder vigtigt at vide, at man har opbakning fra koncernen, og at man kan få hjælp, hvis man har brug for det. Så kan stressen måske vendes til noget positivt og energisk, siger Maria Wass-Danielsen, som har været ansat i virksomheden i fem år.

Også for lederne har det været en stor støtte, at der er blevet sat ord på trivsels-politikken.

- Det er en tryghed at vide, at firmaet ikke alene har tænkt på det, men faktisk også har skrevet det ned, og at det fungerer i praksis. Det, at trivselspolitikken er godkendt hele vejen op til øverste ledelse, gør, at man som leder ved, hvad man har opbakning til, når der skal bruges ressourcer på at få en medarbejder på fode igen, siger Tonni Christensen, områdechef for transport og infrastruktur.

Læs også: Forsker: Skam gør os sårbare for stress

Børge Rambøll kaldte sin virksomhed for Rambøll-familien; et sted, hvor man ikke bare møder på arbejde, men er fælles om et værdigrundlag og om at skabe en velfungerende arbejdsplads.

- Vi-følelsen er utrolig vigtig, fordi den sender et signal om, at det ikke kun er ledelsen, der er ansvarlig. Vi har alle et ansvar for, at tingene lykkes. Trivselspolitikken er på den måde et wake up call til medarbejderne, siger HR-chef Erik Simonsen.

Fakta om virksomheders stresspolitik

Ifølge en undersøgelse lavet af Dansk Handel og Service har cirka syv procent af danske virksomheder en stresspolitik. En ny undersøgelse fra Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd, FTF, viser det samme. Indenfor forbundets område har kun fem procent af virksomhederne en stresspolitik. Med til billedet hører dog, at seks procent er igang med at udforme en. Og det er en tendens miljøkonsulent i HK/Privat, Svend-Erik Hermansen, kan nikke genkendende til. Han vurderer, at tallet er stigende, men 'bestemt ikke er noget at prale med'. DI ligger ikke inde med ny statistik på området.

Om projektet 'Stop stress - skab trivsel i fællesskab'

Artiklen er en del af projektet 'Stop stress - skab trivsel i fællesskab', hvor Personalepolitisk Forum har samlet viden om, erfaringer med og metoder til at opdage, forebygge og håndtere stress.

Læs også aftalerne om trivsel og sundhed for kommuner og regioner.

Kontakt vedrørende projektet 'Stop stress - skab trivsel i fællesskab'

Preben Meier Pedersen, KL, pmp@kl.dk, 3370 3819

Henrik Carlsen, KTO, hc@kto.dk, 3347 0617

Nicolaj Krogh Jensen, Danske Regioner, nkj@regioner.dk, 3529 8327