akaciegården

Sådan har plejehjem fået mere tid til nærvær

På plejehjemmet Akaciegården på Frederiksberg er LEAN-filosofien en del af stedets livsstil. Læs om fem tiltag, der strukturerer de praktiske gøremål, så der frigives mere tid til pleje af borgerne.

Af Irene Aya Schou 09/01/2018

Hvem ønsker ikke at nå mere på den samme tid og styrke fagligheden? Nej, vel.

På plejehjemmet Akaciegården i Frederiksberg Kommune er man gået "all in" på at optimere arbejdsgangene og har gjort LEAN til en livsstil. De seneste seks år har plejehjemmet gennemført ét langt LEAN-forløb. Alt fra plejerutiner, indretning og indkøb af artikler, lagerstyring og design af plejevogne er kommet under luppen.

Det er sket for at få mere tid til det vigtigste - pleje og omsorg af beboerne og undgå afbrydelser i hverdagen. Læs her om fem konkrete tiltag, der giver personalet mere tid til pleje af borgerne, og som øger trivslen for både beboere og medarbejdere.

Akaciegården har fået hjælp af konsulentfirmaet Cultivator Plustid, der også står bag konceptet.

1. Vogne til plejeartikler

LEAN-plejevognene betyder, at jeg har alt med mig hele tiden.

Citat: Social- og sundhedshjælper Saida Aghaddar

Én af de mere simple løsninger er LEAN-plejevogne, der er nemme at implementere. Vognene giver færre afbrydelser i dagligdagen og sikrer, at plejepersonalet altid har de rette remedier til rådighed inden for en armslængde.

Vognene er fyldt med tandpasta, bleer, håndklæder, cremer, kateterposer, handsker og hvad man ellers har brug for i løbet af en dag på afdelingen. Ved at have det hele på vognen, undgår man f.eks. at skulle afbryde en morgenpleje og gå ned på lageret for at finde det, man mangler.

- Det sparer tid og giver langt mere nærvær. Det er jeg rigtig glad for, siger social- og sundhedshjælper Saida Aghaddar, der har arbejdet på Akaciegården i otte år.

Plejevogne optimerer arbejdsgange
vogn

For Akaciegården har det været et stort fremskridt at indføre de specialdesignede LEAN-plejevogne. De optimerer arbejdet, hvilket skaber større trivsel, højere arbejdsglæde og forbedret arbejdsmiljø.

2. God varerstyring

Personalet henter vognene i kælderen om morgenen og stiller dem "påfyldte" samme sted, inden de går hjem, så de er klar til næste vagthold. Det er let af fylde vognen, da alle varer står afmærkede på særskilte hylder som i et supermarked.

Akaciegården er blevet førende på sit felt og får jævnligt besøg fra interessenter fra ind- og udland, der vil se LEAN i praksis.

Citat: LEAN-konsulent Tom Sander Holsaae Klan

"Supermarkedet" bliver fyldt med varer to gange om ugen, og et smart kortsystem sikrer, at der altid er tilstrækkelig med varer. Kortsystemet fortæller hvad, hvornår og hvor meget der skal genbestilles – let og enkelt. Tidligere var der lagre overalt, inde på hver afdeling, i kælderen og på boligerne. Nu er det nok med et depot i kælderen på 35 m2.

Let af finde rundt i supermarkedet
supermarked

Det er let at finde varer i depotet. Alt er afmærket, og hver ting har sin egen plads med tydeligere afgrænsninger. Lageret fyldes to gange om ugen og tanken er, at leverandørerne kan skubbe varerne direkte ind på hylden bagfra - ligesom man gør med mælken i et supermarked.

3. Transporterbare vaskefade

Ud over en vogn til plejeartikler, består LEAN-plejevognen af en såkaldt "beboerplejevogn", der kan kobles til artikelvognen ved hjælp af en lille metalbøjle. På beboerplejevognen, som fungerer som et lille rullende vaskebord for plejepersonalet med håndsprit, sæber, cremer og andre plejeartikler, er der også plads til affald, beskidt linnet og beboertøj, som lægges i hver sin pose – adskilt for vaskebordet.

Rullende morgenhygiejne
vaskefad

LEAN-beboervognene har givet en roligere tid hos borgerne ved morgengerningen. Og så er det arbejdsmiljø- og hygiejnemæssige tænkt ind alle steder.

Beboernes personlige vaskefade kobles fast på siden af vognen. Så er plejepersonalet klar til borgernes personlige pleje. Vaskefadene er det eneste, der fylder op i beboernes skabe. Alt andet findes på vognene.

Vaskefadene er designet, så der er et minimum af håndtering før og efter plejen. Fadet med rødt håndtag er til nedre vask, mens det med blåt håndtag er til øvre vask.

4. LEAN-skakter til vasketøj og skrald

Affald bliver sendt direkte i skakten efter hvert besøg. I det nybyggede plejehjem er der tre LEAN-skakter på hvert afsnit; en skakt til vasketøj, en til sengelinned og én til skrald.

Hurtigt af med vasketøj og affald

Skakterne er udformet, så personalet ikke skal løfte tunge linnedposer og affald, men kan skubbe det direkte i skakten med fødderne. Social- og sundhedshjælper Tina Dogan demonstrerer her hvordan.

Det gør, at tingene kommer de rigtige steder hen første gang. Der er ikke noget, der skal sorteres, og der er færre hænder, der skal have fat i det. Det sparer personalet tid, som de kan bruge på noget andet.

- Jeg kan lynhurtigt aflevere affald, og det betyder, at vi ikke længere er plaget af lugtgener, siger Tina Dogan, social- og sundhedshjælper.

5. Ugentlige tavlemøder

Arbejdet med LEAN forudsætter, at alle har en LEAN-tankegang og f.eks. husker at fylde plejevognen med artikler, så den er klar til, når ens kollega skal bruge den.

LEAN-gryden skal med andre ord holdes i kog, og det gøres systematisk med ugentlige tavlemøder. Her kan medarbejderne drøfte, hvordan det går i hverdagen, komme med ideer til ændringer og forslag til nye initiativer. Ideen skrives ned sammen med en vurdering af, hvad gevinsten kan være ved ideen.

LEAN-tankegang fastholdes vha. tavler
tavle

De bæredygtige LEAN-forbedringstavler sikrer, at alle bliver hørt, når de løbende forbedringer foreslås og implementeres. Her viser sygeplejerske Hanne Kläning, hvordan man på Akaciegården hele tiden arbejder med at holde fast i LEAN-tankegangen.

Ideen bliver testet, og hvis den viser sig at fungere, så vedtages ændringen i hele huset. På det praktiske område fungerer alle afdelinger ens. Det betyder også, at det er nemt for afløsere at finde sig til rette på en ny afdeling.

FOTO: Josephine Sander Kierstein

Sygeplejerske: Alle har et ansvar for konceptet
gfgfgf

Akaciegården får besøg af et plejecenter fra Odense, der vil indføre LEAN-plejevogne og gerne vil se, hvordan de fungerer i praksis. Ifølge sygeplejerske Hanne Kläning er vognene intet mindre end geniale, fordi man har alt ved hånden og ikke skal gå fra beboerne.

Det er også en fordel, at alle plejeartikler er samlet på ét depot, så der ikke ligger bleer og andet inde hos beboerne eller i gangarealer. De ændrede arbejdsgange sparer tid, men på Akaciegården har man ikke præcis overblik over, hvad indførelsen af LEAN har betydet i kroner og øre.

- Det er meget vanskeligt at lave en tidsberegning, også fordi vi er flyttet i nye bygninger, men for de fleste medarbejdere giver det stor mening at arbejde på denne måde, siger Hanne Kläning.

Det vigtigste, når man indfører LEAN, er ledelsesopbakningen. Alle skal tage et ansvar og f.eks. huske at fylde vognen op, inden de går hjem, understreger Hanne Kläning. Derfor er der på Akaciegården nedsat en LEAN-gruppe bestående af syv personer bl.a. en fra hver etage.

- LEAN skal hele tiden italesættes. Selvom det kun tager fem minutter at fylde plejevognen op, er det svært for nogle medarbejdere at forstå, hvor vigtigt det er. "Jeg fylder bare vognen op i morgen," siger de, men det gør de ikke, for de får ikke den samme vogn.

- Alle har et ansvar, og hvis kæden knækker ét sted, så knækker den andre steder. Derfor vil vi fortælle meget mere om LEAN, når vi ansætter medarbejdere, og folk skal skrive under på, at de har fået viden om de forskellige ting og vil overholde dem, siger sygeplejerske Hanne Kläning.

Billede: Hanne Kläning (tv) sammen med social- og sundhedshjælperne Saida Aghaddar og Tina Dogan.

Om Akaciegården

Foto øverst: Social- og sundhedshjælper Saida Aghaddar.

Akaciegården er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Frederiksberg Kommune. Plejehjemmet huser 95 beboere og 100 medarbejdere.

I 2016 flyttede beboere og medarbejdere ind i nybyggede lokaler, hvor de tidligere midlertidigt var fordelt på to matrikler, imens det nye Akaciegård blev bygget. Ved nybygningen er LEAN-princippet tænkt ind i alle elementer.

Akaciegården har arbejdet med LEAN i seks år. I 2013 fik de Frederiksberg Kommunes innovationspris for deres arbejde.

LEAN

Hos Akaciegården betyder Lean tilsammen "mere tid til hjemlighed", og de fire bogstaver i Lean står for:

  • L: Livskvalitet
  • E: Effekt
  • A: Ansvar
  • N: Nærvær

Og fordelene ved LEAN-plejevogne-konceptet er:

  • L: Legende-let
  • E: Effektivt
  • A: Alt-lige-ved-hånden
  • N: Nyskabende

Konceptet er udviklet af Cultivator Plustid. Læs mere på www.plustid.dk