ældre

Plejehjemsleder: "Vi er nødt til at vove pelsen for at gøre en forskel for borgeren"

Nærvær og kvalitet i mindre grupper. Det er målet for plejecenter i Gentofte Kommune. Her skal alle ansatte lære at inddrage beboerne i alt fra opvask til den gode samtale.

Af Irene Aya Schou 16/01/2017
Fremfærd

Hvordan skaber man en situation, hvor en gruppe demente beboere opnår nærvær og derigennem livskvalitet?

Det er spørgsmålet i Gentofte, hvor et plejecenter nu går andre veje.

- Vi er gode til samvær én til én, men vi skal blive bedre til som medarbejdere at være sammen med en gruppe af demente borgere og give dem livskvalitet gennem samtaler og oplevelser, siger Mette Bøgelund Kruse, der er forstander for Jægersborghave Plejeboliger, hjemsted for ca. 70 beboere, hvoraf mange har en demenssygdom.

Fællesskabet skal prioriteres

Hun er sammen med seks andre institutioner landet over med i et nyt projekt under Fremfærd Ældre, der skal udvikle læringsmiljøer og give kompetenceløft til medarbejdere og ledere.

Når samværet i grupper er vigtigt, skyldes det, at mennesker med demens ligesom alle andre mennesker har brug for at føle, at de bidrager til andre og er en del af et fællesskab.   

- Desuden er det vigtigt at kunne lave sociale aktiviteter også om aftenen, hvor bemandingen er en anden end i dagtimerne, siger Mette Bøgelund Kruse.

De fælles oplevelser kan både være ved kaffebordet, over opvasken eller under en gåtur i haven. Det er ikke afgørende, hvad der sker, bare det sker sammen med beboerne.

- Ofte gør vi som personale ting alene, fordi det er lettere. Vi står og vasker op efter aftensmaden og føler ikke, at vi har tid til socialt samvær med beboerne, netop fordi vi skal vaske op. Hvorfor ikke inddrage beboerne i opvasken eller lade opvasken stå engang imellem? siger Mette Bøgelund Kruse.

Kulturændring

Jægersborghave rummer 72 plejeboliger og har omkring 70 ansatte. Projektgruppen har endnu ikke lagt sig fast på, hvordan plejehjemmet skal udvikle metoder til videns- og kompetencedeling.

Overvejelserne går bl.a. på aktionslæring, at bruge beboernes livshistorier mere aktivt og observationer fra antropologer udefra for at få fokus på egen praksis. Det vigtigste er, at medarbejderne inddrages lige fra starten.

- Hvis det skal have nogen som helst effekt, skal det starte nedefra, siger Mette Bøgelund Kruse og peger på, at der skal arbejdes med at ændre kulturen.

Medarbejdere skal stille spørgsmålstegn ved den daglige praksis og gøre tingene med borgeren og ikke for borgeren.  

- Det kan være, at medarbejderen kan inddrage beboeren i at lægge vasketøj sammen eller lave mad sammen eller bare holde en samtale i gang, hvor alle føler sig hørt og inddraget, siger Mette Bøgelund Kruse.

Det er ikke nemt at ændre kultur. Det ved forstanderen for Jægersborghave, der tidligere har arbejdet med ”Faglig dialog”, der er en metode til at fastholde en faglig indgang til indsatsområderne.

- Det vanskelige er at fastholde viden og læring i organisationen, når de personer, der bar projektet igennem, forsvinder, siger hun.

Udvikling eller afvikling

Selvom al forandring er svær, er udvikling og omstilling en forudsætning i den offentlige sektor i dag, mener Mette Bøgelund Kruse.

- Det er ikke et spørgsmål om lyst. Det er et vilkår. Uden udvikling har vi afvikling. Derfor er vi nødt til at turde miste fodfæste og stå på usikker grund, hvor vi ikke ved, hvor vi kommer hen, siger hun og roser samtidig Fremfærd Ældre for et modigt projekt.

 - De vover pelsen, og vi er nødt til at vove pelsen sammen for at rykke på noget og gøre en forskel for borgerne. Fremfærd har tillid til os, og jeg som leder er også nødt til at have tillid til, at mine medarbejdere viser lyst og engagement, siger hun.

Fremfærd Ældre-projektet ”Demens – fra ambition på papir til handling i praksis” kører frem til efteråret 2017 og inddrager fem lokale projekter i henholdsvis Thisted, Lejre, Gentofte, Kerteminde og Lyngby-Taarbæk.

FAKTA om projekt i Gentofte:

Projektets mål:

 • At beboere med demens skal opleve nærvær gennem samtale og oplevelser i grupper sammen med en medarbejder for at højne livskvaliteten.
 • At skabe en metode til aktionslæring og understøttelse af medarbejdernes læring og udvikling.
 • At projektet skal kortlægge, hvordan man opnår at arbejde strategisk i stedet for ad hoc. Det betyder at, medarbejderne er systematiske i tilgangen til beboerne, både i forhold til dokumentation og i kontakten med beboerne.
 • At projektet skal kortlægge, hvordan medarbejderne opnår at arbejde med en gruppe i stedet for enkeltpersoner.

Projektets succeskriterier er, at

 • At beboerne oplever større nærvær og øget livskvalitet.
 • At medarbejdernes faglige tilgang og praksis over for demente beboere bliver øget, og at den øgede faglige tilgang og praksis varer ved.
 • At øget bevidsthed om faglig tilgang og praksis spreder sig til og implementeres af nye medarbejdere.
 • At antallet af magtanvendelser over for beboerne falder.
 • At medarbejderne opnår et bedre arbejdsmiljø, herunder færre arbejdsskader.

Projektet foregår på:

 • Jægersborghave Plejeboliger og omfatter godt 70 medarbejdere

  Kontaktperson: Mette Bøgelund Kruse, mbk@gentofte.dk, 39988405

Fra venstre forstander Mette Bøgelund Kruse og social- og sundhedsassistent Anne Ellemand

”Demens – fra ambition på papir til handling i praksis"
fremfærd ældre

I dette Fremfærd Ældre projekt får syv kommunale plejecentre i fem kommuner lov at eksperimentere med læringsformer med afsæt i dagligdagen for beboere, medarbejdere og ledere.

Målet er at skabe et bedre liv for ældre demente og deres pårørende på landets plejecentre. Det skal ske gennem et kompetenceløft hos medarbejdere og ledere i projektinstitutionerne.

Læs mere om projektet ”Demens – fra ambition på papir til handling i praksis"