demens

Nyt demensprojekt rækker hånden ud: Guldet ligger ude i hverdagspraksis

I nyt demensprojekt får syv kommunale plejecentre lov at eksperimentere med læringsformer med afsæt i dagligdagen for beboere, medarbejdere og ledere. Det afgørende brændstof er engagement og tillid, lyder det fra projektledere.

Af Irene Aya Schou 02/12/2016
Fremfærd

Hvordan skaber man et bedre liv for ældre demente og deres pårørende på landets plejecentre? Hvordan udvikler man lokale læringsmiljøer, der giver et kompetenceløft blandt medarbejderne og lederne?

De spørgsmål forsøger et nyt demensprojekt under Fremfærd Ældre at give svar på. Kursen er sat. Skibene er ved at blive søsat. Men hvordan de syv kommunale institutioner, der deltager i projektet, vil navigere sig frem til det endelige mål, er op til dem selv ud fra konkrete lokale udviklingsønsker og behov.

- Vi har ikke noget facit. Det er helt op til de enkelte institutioner at finde nye måder at skabe læring på. Vi kan hjælpe med at fjerne forhindringer og give sparring på ideer. Men det er i det konkrete, at de helt store løsninger ligger, siger chefkonsulent i FOA, Mie Andersen.

Medarbejderne er nøglen

Hun er sammen med Rikke Skaarup Schjødt fra KL projektleder for ”Demens – fra ambition på papir til handling i praksis” – et projekt, der som formål har ”at forbedre kvaliteten i pleje, omsorg, rehabilitering, den palliative fase eller behandlingen af ældre med demens.”

Bedre kvalitet skal ske gennem kompetenceløft hos medarbejderne og ledere samt styrke og udvikle de organisatoriske kompetencer. Men hvordan den enkelte institution konkret vælger at gribe det an, ligger frit for.

- Udgangspunktet er, at de bedste løsninger kommer, hvis de er forankret lokalt. Viden og kompetenceudvikling skal implementeres i de daglige arbejdsgange ude på plejecentrene. På sigt er håbet, at erfaringerne videndeles til hele landet, og at de metoder, vi finder frem til, kan anvendes på andre områder end demens, siger projektleder for KL, Rikke Skaarup Schjødt.

LÆS OGSÅ: Tema: Sådan arbejde vi med demens

Demensområdet er for alvor kommet på dagsordenen med regeringens nationale handleplan fra august. Den peger frem mod 2025 og sætter fokus på bedre kvalitet i udredning og behandling af borgere med demens.  

Nu skal de gode intentioner og initiativer omsættes i praksis, mener projektets initiativtagere og Fremfærd Ældre vil være med til at vise nye veje

Livshistorier

De fem deltagende kommuner er Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Lejre, Kerteminde og Thisted kommuner. I Lejre Kommune handler demensindsatsen om at tage afsæt i borgerens egne livshistorier.

- Når vi kender livshistorien, har vi en god inspirationskilde til aktiviteter og meningsfuld beskæftigelse. Det handler meget om spontanitet, at gribe nuet og tage udgangspunkt i et ord eller en stemning, man ser hos den enkelte beboer, siger demenskoordinator i Lejre Kommune, Kirsten Johanne Petersen.

I Lyngby-Taarbæk er målet at finde metoder til at fastholde viden i organisationen og få medarbejderne på alle niveauer til at tage ansvar for egen læring og bruge den viden, de har.

- Vi har i vores demensindsats satset på at uddanne ressourcepersoner, demenssygeplejersker og ledere til at forankre læringen i dagligdagen. Vi vil i dette projekt supplere med initiativer, der i højere grad involverer og aktiverer alle i, hvordan viden bliver implementeret og forankret i praksis. Kompetenceudvikling og vidensdeling skal være alles ansvar, ellers bliver vi sårbare, hvis og når nøglepersoner skifter job, siger Peter Stuhaug, assisterende områdeleder på Bredebo Plejecenter, Lyngby-Taarbæk Kommune.

Engagement som brændstof

For Mie Andersen, FOA, og Rikke Skaarup Schjødt, KL, er ambitionerne lige så høje, som rammerne er brede.

- Tag ikke fejl. Vi ønsker nogle fantastiske løsninger. Men værktøjskassen er også stor, og vi stiller os til rådighed med alt, hvad vi har i vores organisationer. Det afgørende brændstof er engagement og tilliden til, at vi skal nok komme i mål ved fælles hjælp, lyder det fra de to projektledere.   

Projektbeskrivelserne for de fem lokale projekter skal ligge klar inden jul. Hele projektet kører frem til efteråret 2017, hvor de enkelte indsatser evalueres. Undervejs vil der være fælles temadage for de deltagende kommuner. Vpt.dk vil løbende bringe artikler om projektet.

Fakta om projektet ”Demens – fra ambition på papir til handling i praksis
Fremfærd ældre

Målet med projektet:

At omsætte den eksisterende viden og få demenshandlingsplanens initiativer vedrørende kompetenceudvikling implementeret i de daglige arbejdsgange gennem praksisnær læring.

Succeskriterier:

  • At der sker et kompetenceløft hos medarbejdere og ledere i projektinstitutionerne
  • At projekterne bliver lokalt forankret og skaber varige løsninger
  • At projekterne kan inspirere andre kommuner og plejecentre til at arbejde med praksisnær læring

Projektets fire pejlemærker:

1. Praksisnær læring: At læring sked ved, at medarbejderne og ledere faktisk gør noget andet i morgen, end de gør i dag.

2. Lærende organisationer: Der kommer hele tiden ny viden, som moderne organisationer skal inkorporere og forholde sig til. Derfor vil projektet forsøge at understøtte kommunerne i at blive lærende organisationer.

3. Lokale udfordringer og løsninger: Udgangspunktet for projektet er, at de bedste løsninger er forankret lokalt. Derfor skal projektkommunerne selv på banen og finde frem til, hvordan de kan forbedre demensindsatsen.

4. Fra enkelt initiativ til samlet indsats: Der sker rigtig meget på demensområdet i kommunerne. Projektets mål er, at indsatsen bliver mere systematisk og sammenhængende, og at lokale initiativer tænkes ind i kommunens demenspolitik.

Læs andre artikler fra projektet her.