Nørbygaard

Leder gik af efter 34 år: Sådan fik vi skabt en ny inddragende kultur

Et alkoholbehandlingscenter og et bosted i Nordjylland har fået støtte fra SPARK til at bevare det gode arbejdsmiljø i en forandringsproces, hvor en leder gik af efter 34 år, og hvor organisationen stod foran store organisatoriske forandringer.

Af Irene Aya Schou 16/04/2019

- Når medarbejderne er med til at definere kerneopgaven og kategorisere, hvad der virker, og hvad man med fordel kan tilføje mere af, og hvad man kan undvære, er det ikke mig som leder, der står med hele beslutningen. Så er det en fælles proces, og alle er ambassadører for, at det er sådan, vi gør.

Lene Drejer er leder af Nørbygård - et kombineret døgnalkoholbehandlingscenter og bosted beliggende i fiskerbyen Hanstholm i Thisted Kommune. Hun er rigtig glad for, at arbejdspladsen i sin tid søgte om et SPARK-forløb. 

- Det har gjort, at vi har bevaret det gode arbejdsmiljø i en forandringsproces, siger hun.

Da forløbet startede, var den daværende leder netop gået af efter 34 år på posten. Lene Drejer havde overtaget chefstolen og vidste, at hun for at kunne lykkes med opgaven havde behov for stor medarbejderinddragelse, bl.a. fordi organisationen stod over for et stort budgetunderskud, der krævede reduktion af personaletimer svarende til to stillinger. 

- Det var et perfekt tidspunkt at inddrage SPARK med Lene som ny leder og hendes ønske om at indføre en ny lederstil, hvor hun gerne ville have medarbejderne inddraget så meget som muligt, siger Finn Hove Pedersen, der er socialpædagog på Nørbygård.

Nu kender vi vores kerneopgave

SPARK-forløbet har givet arbejdspladsen værktøjer til at håndtere både kulturforandringer og forestående besparelser og gjort, at det gode arbejdsmiljø er bevaret trods de mange forandringer.

- Vi har fået enkle og konkrete arbejdsredskaber via SPARK, som vi efterfølgende har kunnet være i proces omkring sammen med vores kollegaer. Vi kender nu alle vores kerneopgave - og tilhørende ydelser, og vi har arbejdet med prioriteringstrekanten, så vi sammen kan drøfte, om vores ydelser ligger under standard, standard eller over standard, siger Anne-Mette Dieckmann, der er terapeut og alkoholbehandler på Nørbygård.

Værktøj skaber fælles prioriteringer

For leder Lene Drejer har det været værdifuldt at blive præsenteret for et værktøj som prioriteringstrekanten i en tid med besparelser.

- Når man skal spare personaletimer, kan man ikke det samme, selvom man ofte gerne vil det samme. Det var vigtigt for mig som leder at sige: 'Jeg forventer faktisk heller ikke, at I gør det samme, når I er to kolleger mindre'. Det giver et sprog for prioriteringer, så alle ved, hvad der menes med ’det ligger over standard’, siger hun. 

Selvom SPARK-forløbet er foregået i det lokale MED-udvalg er snakken om kerneopgaven og ydelser under og over standard blevet taget i hele medarbejdergruppen. I det hele taget har det været vigtigt at inddrage alle kolleger imellem SPARK-møderne, fortæller Anne-Mette Dieckmann.

- Vi har sat ekstra tid af på personalemøderne til at lave små oplæg og snakke sammen i grupper på kryds og tværs for på den måde at få en god dialog. Vi har også sat nye tiltag i gang for at styrke samarbejdet mellem de to afdelinger, bosted og behandlingscenter, hvilket også har været et mål for os, siger hun.

Fælles kaffe skaber tryghed og bedre borgerforløb

Blandt de nye tiltag er at bruge morgenmøderne til at fokusere på, hvordan de to afdelinger kan hjælpe hinanden fx ved sygdom - samt fælles torsdagskaffe, hvor der er tid til en snak kollegerne imellem - også om andre ting end arbejde. 

Kendskab på tværs skaber bedre borgerforløb, men det skaber også arbejdsglæde og tryghed, mener Finn Hove Pedersen.

- Det er rart at have den tillid og tryghed, at man kan fortælle, hvem man er også som privatperson og vise, at man gerne vil stå til rådighed for sine kolleger, både hvis der er noget arbejdsmæssigt men også privat, siger han, mens Anne-Mette Dieckmann supplerer og siger, at omsorgskulturen er blevet forbedret kollegerne imellem.

- Vi har øje for hinanden, og vi hjælper hinanden med at huske på de fælles aftaler, vi har lavet. Samtidig er det blevet nemmere at tale om de ting, der er svære fx hændelser med borgere, der påvirker os. Det er absolut noget, der højner det psykiske arbejdsmiljø, siger hun. 

Spørgsmål skaber forandring

Når leder Lene Drejer kigger tilbage, er hun rigtig glad for, at alle medarbejdere på Nørbygård har været inddraget mellem SPARK-møderne, så der er opstået et fælles ansvar for at lykkes med kerneopgaven.

For Finn Hove Pedersen og Anne-Mette Dieckmann har det været guld værd at have en person udefra til at stille spørgsmål. For spørgsmål gør, at der kan begynde at ske forandringer.

- Konsulenten ser tingene oppefra og gør os opmærksomme på, hvad der ikke fungerer, men også hvad der fungerer og stiller spørgsmål til, hvordan vi kan facilitere det, vi lærer, ud til vores kolleger, så MED-udvalget ikke ender med at blive et nyt ledelseslag, siger Anne-Mette Dieckmann.

Arbejdspladsen har aftalt med SPARK-konsulent Karin Thomassen, at hun vender tilbage efter et halvt år for at se, hvordan det går med forandringerne. Opfølgningsbesøget er et forholdsvis nyt tilbud i SPARK-forløb, og på Nørbygård har de høje forventninger.

- Besøget fastholder os i at fortsætte processen bl.a. med at blive bedre til at arbejde på tværs mellem de to afdelinger. Karin har sendt os flip-flapper, som vi skal bruge på de næste personalemøder, hvor vi skal interviewe hinanden to og to i forhold til, hvordan man trives på arbejdspladsen. På den måde bliver arbejdet med psykisk arbejdsmiljø energifyldt og fuld af humor, lyder det fra den nordjyske arbejdsplads.

Interesserer du dig for psykisk arbejdsmiljø, organisation og udvikling?

Så tilmeld dig Viden På Tværs' nyhedsbrev. Her får du viden om nye indsatser og værktøjer, og du kan se, hvordan andre arbejdspladser arbejder med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. 
Tilmeld dig nyhedsbrevet Organisation og Udvikling

SPARKS tilbud
SPARK

SPARK tilbyder støtte og sparring til jeres lokale TRIO/MED, sådan at I selv bliver bedre i stand til at handle på de udfordringer, I oplever i jeres psykiske arbejdsmiljø. 

Læs mere om SPARKs tilbud her.

Kort om Nørbygård:

Nørbygård er et døgnalkoholbehandlingscenter og bosted beliggende i fiskerbyen Hanstholm i Thisted Kommune. Det er en selvejende institution med driftsaftale med Thisted Kommune tilknyttet KFUM’s Sociale Arbejde i Danmark. Der er 24 medarbejdere - socialfaglige og sundhedsfaglige medarbejdere, hvoraf flere har en terapeutisk efteruddannelse.

Centret er målrettet mennesker, der er afhængige af alkohol, medicin og andre stoffer, samt botilbud til mennesker med særlige sociale problemer, herunder misbrug af rusmidler, psykiske problemer, manglende trivsel og som ikke har eller kan opholde sig i egen bolig.

Alle bor på enkeltværelser og tilknyttes en boafdeling med 4- 8 beboere.

 

Prioriteringstrekanten - skab fælles prioriteringer
Prioriteringstrekanten

Prioriteringstrekanten er et af de værktøjer, som SPARK benytter ude på de kommunale arbejdspladser. I kan bruge den, når I har udfordringer med at nå alle opgaver eller savner klare prioriteringer og tydelighed i opgaverne. 

Prøv prioriteringstrekanten

SPARK menu