MUS

Bog: MUS-samtalen gør os til ofre for en uhørt selvkritik
Er MUS-samtalen et udtryk for en kultur, hvor kritik og utilfredshed på arbejdet er blevet et personligt anliggende? Hvor kritikken vendes indad og ikke rettes mod chefen eller rammerne for arbejdet? Det mener sociolog og lektor på RUC Rasmus Willig, der skriver om den indadvendte kritik i bogen Kritikkens U-vending.
Få en god MUS-samtale
MUS-samtalen kan være en udfordring for både ledere og medarbejdere, og den kan nemt blive en snak uden opfølgning. Med de rigtige værktøjer og redskaber kan I få mere ud af MUS-samtalen både før, under og efter.
Uddannelse er et fælles gode
I Park & Natur i Aalborg Kommunes Teknik & Miljø-forvaltning har de valgt at lade medarbejderne bestemme over kursusmidlerne til den faglige opkvalificering. Derudover prioriterer de at sende medarbejderne på videreuddannelse, så de kan tage den nyeste viden og erfaringer med hjem til organisationen.
Kompetenceudvalget sætter kursen
I Jobcenter Varde er der ingen slinger i valsen, når det kommer til kompetenceudvikling. Centret har nemlig nedsat et kompetenceudvalg, der prioriterer den strategiske indsats. Samtidig har udvalget defineret kompetenceudvikling bredt, så det er alt, hvor medarbejderne lærer nyt fra kurser til sidemandsoplæring.