Debatværktøjet

Læs hvordan I kan bruge debatcaféen som et effektivt debatværktøj

Af Kompetencernes ABC 01/06/2015

Debatcafe om kompetenceudvikling

MED-udvalget skal i henhold til kompetenceaftalen mellem KL og KTO drøfte arbejdspladsens mål og behov for kompetenceudvikling. Værktøjet her - en debatcafe - er udviklet til at understøtte og inspirere arbejdspladsens MED-udvalg i denne drøftelse.

Principperne bag debatværktøjet

  • Debatcafeen er enkel at bruge og kan anvendes uden hjælp udefra
  • Debatcafeen er bygget op af en række dokumenter, der kan downloades fra KompetenceWeb.dk i Word eller Powerpoint og frit tilpasses efter lokale behov
  • Debatcafeen giver et godt afsæt for det videre arbejde med kompetenceudvikling

Både til MED-udvalget og til arbejdspladsen

Debatcafeen bruges først til at skabe en debat i MED-udvalget om kompetenceudvikling og dernæst kan MED-udvalget vælge at bruge værktøjet til en debat om kompetenceudvikling på hele arbejdspladsen. Således består værktøjet af én del til MED-udvalget og én del til arbejdspladsen.

Det opnår I med debatværktøjet:

  • Debatcafeen giver MED-udvalget og arbejdspladsen mulighed for at sætte ord på arbejdspladsens behov og mål for kompetenceudvikling
  • MED-udvalget får mulighed for at motivere kollegaerne til at formulere ideer og ønsker til arbejdspladsens kompetenceudvikling
  • MED-udvalget og arbejdspladsen sikres et bredere ejerskab til formuleringen af arbejdspladsens mål og behov for kompetenceudvikling

Hvad er en debatcafé? Og hvordan foregår det i praksis?

En debatcafe er en metode, hvor I på en uformel måde får debatteret kompetenceudvikling. Alle på arbejdspladsen får debatteret tre-fem emner om kompetenceudvikling. I skal regne med, at debatcafeen varer ca.to timer. MED-udvalget starter, styrer, afslutter og opsamler resultaterne fra debatcafeen. I praksis inddeles medarbejderne ved nogle cafeborde. Her styrer en repræsentant fra MED-udvalget debatterne. Afslutningsvist afrunder MED-udvalget med en fælles opsamling.

På menuerne til venstre kan du vælge at arbejde med debatcafe for MED-udvalget eller debatcafe for arbejdspladsen. Men inden anbefaler vi dig at starte med at læse Instruktion til debatcafeen. Her bliver du guidet gennem processen med at få skabt en god debat om kompetenceudvikling i MED-udvalget og på arbejdspladsen.

God fornøjelse med jeres kompetenceudvikling

 

Den Kommunale Kompetencefond

Søger I støtte til kompetenceudvikling? Den Kommunale Kompetencefond støtter dig med op til 25.000 kr. til kompetencegivende uddannelser. For at kunne søge skal man være omfattet af en overenskomst mellem KL og et af de forbund, der er med i aftalen om fonden.

Læs mere om hvem der er omfattet af aftalen, og hvordan du søger her