Samskabt styring - Lad fælles løsninger styrke kerneopgaven

Fremfærd har sammen med en række kommuner udviklet en ny tilgang til afbureaukratisering. Vi kalder den samskabt styring.

Af Fremfærd 06/09/2018
Fremfærd

Gennem flere årtier har politikere ønsket at afbureaukratisere den offentlige sektor. Senest har regeringens planer om en sammenhængsreform aktualiseret debatten om vejene til en enklere styring.

Igennem de sidste to år har Fremfærd sammen med en række kommuner udviklet en ny tilgang til afbureaukratisering: Hvis styringen på et område ikke opleves som meningsfuld, kan chefer, ledere og medarbejdere i fællesskab give den et grundigt eftersyn – og finde bedre lokale løsninger. Vi kalder det samskabt styring.

Nogle af de regler, krav, systemer og arbejdsgange, kommunerne tidligere har indført, kan måske fjernes, fordi de ikke længere er nødvendige. Anden styring skal forandres, så der findes bedre veje til at få tjek på økonomi, kvalitet og retssikkerhed. Der kan også være styringsløsninger, det viser sig fornuftigt og/eller nødvendigt at fastholde, men som måske skal forklares eller forankres bedre i hverdagen.

For både styring og bureaukrati er helt nødvendigt i en kommune. Problemet er for meget eller forkert styring. For hvis ikke styringen er gjort meningsfuld for medarbejderne, får de sværere ved at levere den bedst mulige kvalitet; i nogle tilfælde kan de ligefrem opleve en sådan styring som manglende tillid til dem og deres faglighed.

Styring, der understøtter kerneopgaven

Når man udvikler lokale løsninger i fællesskab, kan man bedre få styringen til at understøtte kerneopgaven og give mening i hverdagen. Det gavner ikke blot kvaliteten, men højner også motivation, effektivitet og trivsel.

Fremfærd har med succes afprøvet en metode til samskabt styring i en række kommuner. Med en systematisk proces i seks trin arbejder chefer, ledere og medarbejdere sig frem til fælles bud på, hvordan en konkret styringsudfor-dring kan løses.

De foreløbige erfaringer viser, at metoden nogle gange fører til større ændringer i styringen og i andre forløb til mindre, men afgørende justeringer. I alle tilfælde er sidegevinsterne dels et større lokalt ejerskab til styringen, dels et stærkere samarbejde i organisationen om at implementere nye styringstiltag.