Folkemøde afbureaukratisering

Folkemøde: KL og fagbevægelsen er sammen om at afskaffe bøvl og bureaukrati

Hvordan rydder man op i hverdagens bøvl og skærer ned på bureaukrati i den offentlige sektor? Det gav KL og fagbevægelsen deres fælles bud på ved en debat i KL-teltet på Folkemødet fredag.

Af Bettine Romme Andersen 11/06/2019
Fremfærd

Der er blevet talt meget om bureaukrati og bøvl i det offentlige, og der er igennem årene forsøgt lidt af hvert for at komme det til livs - men bøvlet eksisterer stadig.

Nu har KL og fagbevægelsen sammen udviklet en metode, som kan rydde op i bøvlet - metoden hedder Samskabt Styring og er udviklet gennem partssamarbejdet Fremfærd.

Hvad metoden kan - og hvordan andre kommuner kan få glæde af den - blev diskuteret i arrangementet “KL og fagbevægelsen sammen om afbureaukratisering, der virker”, som blev afholdt i KL-teltet på Folkemødet fredag.

Fælles løsninger er vejen frem

Hvad gør Samskabt Styring anderledes end andre forsøg på at afbureaukratisere, lød første spørgsmål til Michael Ziegler, formand for KL’s Løn- og personaleudvalg.

- Det anderledes er i virkeligheden metoden og tilgangen. Det, at vi samarbejder om det, at man sidder helt konkret ude på den enkelte arbejdsplads og siger: “Hvad er det, der bøvler? Hvor kommer det fra? Kan vi fjerne det eller forankre det, så det giver mening?, sagde Michael Ziegler og fortsatte:

- Kernen i det er også, at det handler om en ændret kultur. Sagen er jo, at alle de ting, som bøvler, er genereret over tid og opstår mange steder - ude på den enkelte arbejdsplads, i kommunerne, i byrådet og på Christiansborg. Og vi har ikke en kultur, hvor vi får dem udfordret en for en og får ryddet op.

At få afbureaukratisering til at virke handler også meget om at skabe medindflydelse og inddragende ledelse, sagde Elisa Rimpler, forbundsformand for BUPL og næstformand i Fremfærds bestyrelse.

- Hvis man skal helt ind til kernen og gøre det, der giver mening for borgerne, så bliver man nødt til at lytte til de medarbejdere, der sidder helt tæt på opgaven, og som godt ved, hvor skoen trykker. Og vi har måske ikke forholdt os konkret nok til, hvad det i virkeligheden er, der mindsker arbejdsglæden, og hvad der får velfærdsmedarbejdere til at føle, at de lykkes med deres opgave. Derfor har vi en fælles interesse i at få mindsket det bøvl, sagde hun.

Læg det ud lokalt

Formanden for Dansk Magisterforening, Camilla Gregersen, der også er medlem af Fremfærds bestyrelse, oplever på tværs af det offentlige område, at der er en længsel efter at slippe af med bøvlet.

Men hvorfor er det så ikke sket?, lød det fra moderator Lars Trier Mogensen.

- Det er ikke nemt, hvis du har en kultur, der igennem mange årtier er ført i en bestemt retning, så skal der noget til at ændre den kultur. Og det er - i al beskedenhed - det, vi prøver at gøre i Fremfærd. Blandt andet ved at lægge det ud lokalt og give det noget empowerment derude, så mindsker du fjendebilleder mellem faggrupper, for det betyder, at man ikke kan skyde skylden på andre. Det her er løsningen, lød det fra Camilla Gregersen.

I Horsens Kommune har man arbejdet med Samskabt Styring og har konkrete erfaringer med at fjerne bøvl. Og det er ikke nogen nem opgave, indrømmer kommunaldirektør Peter Sinding Poulsen.

- Hvis vi skal løse det her bøvleproblem og få fjernet nogle skemaer og noget bureaukrati, så bliver vi nødt til at tage det arbejdsplads for arbejdsplads. Det giver et medejerskab på arbejdspladsen og en inddragelse, men det er omkostningstungt. Det er den rigtige metode, men det er tungt, sagde han.

Læs: Daginstitution efter servicetjek: Nu laver vi kun dokumentation, der giver mening

En daginstitution i Horsens har mindsket bøvlet

Med i debatpanelet var også to praktikere fra Horsens Kommune, nemlig dagtilbudsleder Lone Berg og pædagog Dorte Steffensen. De har sammen arbejdet med Samskabt Styring:

- Den store styrke har været, at vi har haft fokus på at inddrage vores medarbejdere i at lave en analyse af vores dokumentation, og om den gav mening, fortalte dagtilbudsleder Lone Berg og fortsatte:

- Og noget - vi blev klogere på - var, at mange af de dokumentationsformer, vi havde, var selvskabte og bundede i vores kultur, sagde Lone Berg.

Derfor fik de lavet fem skemaer om børnene om til ét. Og det har været en rigtig god proces at være med i, fortalte pædagog Dorte Steffensen fra scenen.

- Når vi er enige om, hvad vores dokumentation handler om, så oplever vi helt klart, at det er med til at øge fokus på vores kerneopgave, nemlig vores børn og forældrene. Og vores proces har givet rigtig meget medejerskab i forhold til at arbejde sammen - ledelse og medarbejdere - med de her ting, sagde Dorte Steffensen.

Bureaukratiet har også en styrke

Debatten blev rundet af af Camilla Gregersen fra Dansk Magisterforening med et lille forsvar for bureaukratiet:

- Jeg tror ikke, at man skal slippe for alt bureaukrati, for det er med til at give retssikkerhed og gennemsigtighed, så det er vigtigt at holde fast i den del, samtidig med at man får skrællet alt det andet væk, og kun beholder det, som giver mening, sådan at man bevarer arbejdsglæden ude på arbejdspladserne.

Download hæfte: Samskabt styring - en ny vej til mere kerneopgave og mindre bureaukrati

Hvad er samskabt styring? Hvad får man ud af at arbejde med det? Og hvordan gør man? 

Få overblikket i dette hæfte. 

 

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Camilla Gregersen: Samskabt styring på 1 minut

 

Samskabt Styring kan bruges til:
  • at ændre arbejdsgange, procedurer og regler.
  • at kvalificere større styringsmodeller
  • at implementere nye styringskrav på et forvaltningsområde eller på en institution
Michael Ziegler

Det anderledes er i virkeligheden metoden og tilgangen - det, at vi samarbejder om det.

Elisa Rimpler

Vi har måske ikke forholdt os konkret nok til, hvad det i virkeligheden er, der mindsker arbejdsglæden, og hvad der får velfærdsmedarbejdere til at føle, at de lykkes med deres opgave. Derfor har vi en fælles interesse i at få mindsket det bøvl.

Camilla Gregersen

Ved at lægge det ud lokalt og give det noget empowerment derude, så mindsker du fjendebilleder mellem faggrupper, for det betyder, at man ikke kan skyde skylden på andre. Det her er løsningen.

Peter Sinding Poulsen

Hvis vi skal løse det her bøvleproblem og få fjernet nogle skemaer og noget bureaukrati, så bliver vi nødt til at tage det arbejdsplads for arbejdsplads. Det giver et medejerskab på arbejdspladen og en inddragelse, men det er omkostningstungt.

Lone Berg

Den store styrke har været, at vi har haft fokus på at inddrage vores medarbejdere i at lave en analyse af vores dokumentation, og om den gav mening.

Dorte Steffensen

Vores proces har givet rigtig meget medejerskab i forhold til at arbejde sammen - ledelse og medarbejdere - med de her ting.