Top banner
Om projektet i Haderslev

Projektets titel er afbureaukratisering og samskabt styring, og forløbet med samskabt styring strækker sig over fem moduler og har deltagelse af ca. 70 ledere og medarbejdere fra Senior og Rehabilitering.

Målet er gennem inddragelse af medarbejdere at identificere unødige regler, procedure og arbejdsgange og at skabe et afbureaukratiserings-mindset i organisationen - alt sammen med det formål at frigive ressourcer til kerneopgaven.

Projektet er en del af Fremfærds initiativ Mere kerneopgave mindre bureaukrati.