hjemmepleje tværfagligt samarbejde

Nyt projekt skal øge viden om tværfagligt samarbejde

Forskere skal undersøge, hvordan nye organiseringer på ældreområdet styrker samarbejdet om kerneopgaven og den enkeltes fagidentitet.

Af Irene Aya Schou 02/05/2023
Fremfærd

Hvordan udfoldes faglige kompetencer i det tværfaglige samarbejde om den fælles kerneopgave?

Hvordan bidrager mindre faste teams til at opnå øget synergieffekt af alle faggruppers kompetencer?

Hvilken betydning har nye organisationsformer for den faglige kvalitet i borgerens forløb – og for medarbejdernes fagidentitet?

Mangler viden om fagidentitet

Det er nogle af de spørgsmål, som det nye projekt, "Tværfagligt samarbejde i nye organisationsformer" under Fremfærd Sundhed og Ældre skal forsøge at besvare.

- Sundheds- og ældreområdet er i disse år under stor forandring. Flere og flere kommuner organiserer sig i faste teams, der skal understøtte bedre kontinuitet og sikre, at borgeren møder færre fagpersoner i eget hjem. Men vi mangler viden om, hvordan det påvirker faggruppers faglighed og fagidentitet at skulle arbejde på nye måder, siger Kirsten Salling, der er projektleder i Dansk Sygeplejeråd.

Monofaglighed versus tværfaglighed

Kirsten Salling har projektledelsen på det nye partsprojekt sammen med Karen Marie Myrndorff fra KL og Mie Andersen fra FOA.

Parterne er enige om, at motivation og oplevelsen af meningsfuldhed i arbejdet hænger tæt sammen med det at lykkes i det tværfaglige samarbejde.

- Derfor er der behov for mere viden om, hvilket fundament vi står på i forhold til det tværfaglige samarbejde. Hvilken betydning har det tværfaglige samarbejde for kvalitet og sammenhæng i borgerforløbene? Og hvad har de enkelte faggrupper meget konkret behov for i forhold til udviklingen af deres monofaglighed, sådan at disse kompetencer bringes bedst i spil i det tværfaglige samarbejde, siger Karen Marie Myrndorff, projektleder i KL. 

Observationer og interviews i tre kommuner

Projektet udføres af ph.d. og lektor Lisbeth Aaskov Falch fra Professionshøjskolen Absalon i samarbejde med lektor Lisbeth Haastrup fra Aarhus Universitet og andre forskere fra Absalon.

Forskerne skal gennem dybdegående kvalitative interviews med medarbejdere og ledere samt arbejdspladsnære observationer undersøge praksis i tre kommuner. Resultatet bliver en kortlægning og analyse, der kan inspirere andre kommuner i arbejdet med ny organisering i tværfaglige teams.

LÆS OGSÅ: Forsker: Tværfaglige teams skal lykkes endnu bedre

Samarbejde kræver nye kompetencer

Tidligere forskning fra blandt andet VIVE viser, at samarbejdet på tværs af faggrænser er altafgørende for et godt resultat i de små, faste teams. Især er det vigtigt at få sygeplejerskerne tættere på i hverdagen og ind i et tæt samarbejde med social- og sundhedsmedarbejdere.

- Hver faggruppe kommer med hver sin kultur og faglighed. Derfor kræver det nye kompetencer at arbejde i små, faste teams. Når samarbejdet spiller, giver det en enorm kvalitet i forhold til borgerne, fordi faggrupperne kender hinandens sprog, opgaver og kompetencer, og en social- og sundhedshjælper lige kan sige til en sygeplejerske: ”Jeg har været hos Fru Hansen. Hendes sår væsker. Hun har brug for et besøg af dig i dag,” siger Mie Andersen fra FOA. 

Relevans for rekruttering

Projektet vil også have relevans for det fremadrettede arbejde med rekruttering af faglige medarbejdere til ældreområdet - et tema som Fremfærd Sundhed og Ældre allerede arbejder med i projekt Rekrutteringsværksted.

Evalueringer af faste teams viser, at det giver faglig stolthed og øget kvalitet at organisere sig på nye måder - men også udfordringer. 

- I forhold til fastholdelse og rekruttering er det vigtigt at få viden om, hvordan de fagprofessionelles viden, færdigheder og kompetencer kommer i spil i de faste teams og også, hvad man monofagligt har behov at være sammen om, siger Lisbeth Aaskov Falch, der er ph.d. og lektor på Professionshøjskolen Absalon, der uddanner bl.a. sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter og har lokationer over hele Sjælland

Viden spredes til alle kommuner

Projektets viden og resultater kan bruges i videreudviklingen af grunduddannelser og efteruddannelser som fx Professionsskoler og SOSU-uddannelser og i landets kommuner.

- De fleste kommuner er allerede i gang med nye organiseringsformer. Med det her projekt vil vi finde frem til de eksempler, som andre kommuner kan blive inspireret af ift. at opbygge en tværfaglig organisering til fordel for borgeren og den faglige kvalitet, lyder det fra de tre projektledere.

Projekt ’Tværfagligt samarbejde i nye organisationsformer’ forventes afsluttet i foråret 2024.

Kort om ’Tværfagligt samarbejde i nye organisationsformer’

Projektet skal bidrage med viden om, hvordan nye organiseringsformer bl.a. mindre faste teams kan styrke og understøtte det tværfaglige samarbejde om kerneopgaven. Derudover skal projektet bidrage med perspektiver på, hvordan man bedst muligt bringer alle faggruppers kompetencer og fællesskaber i spil i det tværfaglige samarbejde. Det har betydning for:

  • faglig kvalitet i forhold til kerneopgaven
  • oplevelsen af faglig kvalitet, når faggruppernes lykkedes med samarbejde på tværs
  • oplevelsen af udvikling af faggruppernes fagspecifikke kompetencer og fagidentitet
  • motivation, meningsfuldhed og værdsættelse i arbejdet
  • fastholdelse og rekruttering af faglige kompetencer