Pårørendesamarbejde

Få et bedre samarbejde med pårørende i hjemmeplejen

Sæt fokus på pårørendesamarbejdet med ny film og tilhørende spørgsmål.

Af Irene Aya Schou 01/08/2023

Hvad er et godt samarbejde med pårørende? Og hvordan kan I styrke samarbejdet hos jer?

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet et materiale, der kan hjælpe jer med at sætte pårørendesamarbejdet på dagsordenen.

Materialet henvender sig til hjemmeplejen og består af en film og en række refleksionsspørgsmål. Filmen varer under tre minutter og kan fx bruges på et personalemøde.

De tre vigtigste pointer i filmen er:

  1. Systematik i pårørendesamarbejdet: Lav en systematik for, hvordan man skaber og vedligeholder et godt pårørendesamarbejde, så medarbejdere husker at spørge ind til pårørendes viden og deler den viden med kolleger.
     
  2. Forventninger til samarbejdet: Skab klare forventninger mellem hjemmepleje og pårørende, så pårørende er klar over, hvad de kan forvente af service og af samarbejdet.
     
  3. Fokus på pårørendes trivsel: Husk, at pårørende ofte er i en svær livssituation og har brug for støtte. Fx kan man gøre de pårørende opmærksomme på de tilbud, der findes i kommunen og andre steder.  

Find film og refleksionsspørgsmål her

Find mere viden:

Find mere viden om samarbejdet med pårørende i ældreplejen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Find Undersøgelse af samarbejdet mellem pårørende og hjemmeplejen udført af Marselisborg Consulting (udgivet januar 2023)