Rudersdal hjemmeplejen

Efterlysning: Gode ideer til nye måder at arbejde på i hjemmeplejen ønskes

Har du en god idé til, hvordan hjemmeplejen kan organiseres, så den matcher fremtidens udfordring med færre hænder til flere ældre, så kontakt Rudersdal Kommune, der efterlyser inspiration og netværk på tværs af kommunerne.

Af Irene Aya Schou 03/10/2019

- Vi vil rigtig gerne høre fra dig, hvis I arbejder med nye løsninger eller har en ídé til udviklingen af hjemmeplejeindsatsen.

Sådan står der i en folder, som Rudersdal Kommune i disse uger arbejder på at få ud til ledere, medarbejdere, foreninger og borgere i kommuner landet over, og som bl.a. var at finde på KL's Ældrekonference i Kolding.

Flere ældre og færre hænder

Rudersdal Kommune er i gang med at gentænke styringen og organiseringen af hjemmeplejen. Kombinationen færre hænder til flere ældre borgere udgør en fremtidig udfordring, der kræver handling nu.

- Vi håber at få kontakt til andre kommuner, som ligesom os arbejder på at ændre strukturen og organiseringen i hjemmeplejen. Målet er at få inspiration og netværk på tværs af kommunerne og også få ideer fra patientforeninger, private firmaer, forskere og civilsamfundet, som kommer til at spille en større rolle, siger Susanne Tronier, centerchef for hjemmepleje og aktivitetstilbud i Rudersdal Kommune.

Rudersdal-model på vej

Kommunen arbejder i øjeblikket på at formulere en såkaldt Rudersdal-model for hjemmeplejen. Modellen tager udgangspunkt i, at det rehabiliterende arbejde skal styrkes, og at medarbejderne i højere grad skal arbejde med udgangspunkt i borgerens ønske.

- Vi ønsker en model, der i endnu højere grad tager udgangspunkt i, hvad der er vigtigt for borgeren. Det kan handle om, hvordan man inddrager familie, venner og civilsamfund i borgerens liv, og det kan handle om det første møde med borgeren, siger Susanne Tronier.

Fra enkeltydelser til plejepakker

Hjemmeplejen i Rudersdal har allerede gennemgået én stor forandring, da man for nogle år siden gik fra enkeltydelser styret på minutter til 'plejepakker', men den kommende u-vending bliver langt større, siger Susanne Tronier.

- Vi kender alle den demografiske udfordring med en stor stigning i antallet af +80-årige de kommende år. Samtidig rykkes opgaver fra sygehuse hjem til borgeren, og vi kan behandle flere og flere sygdomme. Og ud over det, er der mangel på medarbejdere. Så hvis vi i hjemmeplejen skal bruge ressourcerne rigtigt, skal vi virkelig tænke nyt, siger hun.

LÆS OGSÅ: Kom til workshop om grundlæggende pleje og vær med til at forme fremtidens indsats

Tæt tværfagligt samarbejde i teamstruktur

Susanne Tronier blev ansat i 2017 bl.a. til at udarbejde en ny organisering i hjemmeplejen. Endnu er Rudersdal-modellen ikke ret konkret. Ét er dog sikkert: Den nye struktur skal tage udgangspunkt i, at hjemmeplejen skal organiseres omkring tværfaglige teams, der opererer med en høj grad af selvstændighed.

Som led i rejsen mod en Rudersdal-model har en delegation fra kommunen besøgt Holland for at se, hvordan de organiserer hjemmeplejen. Udfordringen med den hollandske model er, at kun hjemmesygeplejen er offentligt styret, mens praktisk hjælp er udliciteret til private aktører.  

Inspireret af Gladsaxe Kommune

Rudersdal Kommune har også været rundt i Danmark, og her er man især inspireret af Gladsaxe Kommune, der arbejder med selvstyrende teams på det rehabiliterende område, fortæller Susanne Tronier. 

 - Vi ser, at borgerne får en større og større kompleksitet og hyppigere bliver ustabile både fysisk og mentalt. Derfor er det vigtigt, at vi har et tæt tværfagligt samarbejde, hvor sosu-hjælpere, sosu-assistenter, sygeplejersker og terapeuter arbejder sammen alle dage i året, siger hun.   

Når den nye model er færdig, skal den afprøves af flere omgange. 

- Vi tror ikke på, at vi kan klare alt bag skrivebordet. Derfor skal vi prøve borgerforløb af i et prøvedistrikt, hvorefter vi går hjem og tilpasser, siger Susanne Tronier og understreger, at det ind til videre har været småt med henvendelser fra kommuner og andre med gode ideer. 

- Jeg har endnu ikke hørt fra nogen endnu, men det kan jo komme, siger hun. 

Har du en idé eller erfaring, du vil dele?

Så kontakt Rudersdal Kommune ved centerchef Susanne Tronier på sustr@rudersdal.dk

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Udfordringen: Færre hænder + flere ældre
  • Andelen af ældre over 80 år i Rudersdal Kommune vil stige med 46 procent fra 2019 til 2031
  • Samtidig uddannes der få til sundhedssektoren og på landsplan er andelen af sosu-ansatte på 60+ fordoblet fra 2010 til 2019
  • Det betyder, at mange sosu-ansatte forventes at trække sig tilbage over de næste fem år
Har du en idé eller erfaring, du vil dele?

Så kontakt Rudersdal Kommune ved centerchef Susanne Tronier på sustr@rudersdal.dk

Download folder fra Rudersdal