Ingeborg på hjul

Temadag om at skabe (mad)fællesskaber i mindre bysamfund

Hør om erfaringer med at bruge måltidet som katalysator for fællesskaber gennem den socialøkonomiske virksomhed Café Ingeborgs aktiviteter.

Af Irene Aya Schou 09/10/2022

Arbejder du med samskabelse og med at skabe synergier mellem civilsamfundets mange aktører?

Er du optaget af at skabe deltagelsesmuligheder for mennesker med begrænset netværk?

Så tag med, når Cafe Ingeborg inviterer til masterclass om "mad som katalysator for fællesskaber". Det foregår den 4. november klokken 8.30-15 i Ringsted. Arrangementet er gratis.

Mobil madcafé skaber dialog på tværs

Café Ingeborg, der er en alternativ arbejdsplads for mennesker med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, har gennem de sidste tre år høstet erfaringer gennem projektet "Ingeborg på hjul" støttet af Nordea Fonden.

"Ingeborg på hjul" er en mobil madcafé, som kører rundt i Ringsted Kommunes mindre landsbyer for at understøtte lokale (mad)fællesskaber og stimulere relevante dialoger på tværs af mennesker.

Den mobile madcafé har tilknyttet en kok og nogle af Café Ingeborgs særlige medarbejdere, som bl.a. kan være mennesker med udviklingshæmning, hjerneskade, autismespektrumforstyrrelse eller psykisk sårbarhed.

Oplæg fra forsker og centerchef

Sammen med en række dygtige fagpersoner vil du på masterclassen blive præsenteret for erfaringer og inviteret til dialog om projektets resultater og værdiskabelse i fællesskaber, måltidet som løftestang til fællesskabelse, samt hvordan man kan arbejde med synergier mellem kommuner og civilsamfundet.

Der vil være oplæg af Niels Christian Barkholt, direktør i Social Talks, Jens Ulrich, forsker i samskabelse og Sune Olsen, børnecenterchef i Ringsted Kommune.

Gå til program og tilmelding

Om Café Ingeborg

Café Ingeborg er en hybrid social virksomhed med 10 års erfaring, hvor mennesker med forskellige typer af udfordringer hjælper hinanden med at løse kommunale opgaver.

Det er produktion af mad på plejecentrene, bosteder og specialskoler, mødeforplejning, drift af caféen på kommunens bibliotek, dyrkning af krydderurter og grøntsager til madproduktion, en kommunikationsafdeling, vask af kommunens biler samt varetagelse af mindre service- og omsorgsomsorgsopgaver på kommunens plejecentre.

Derudover har Café Ingeborg en STU, som blev startet op i 2020.

Café Ingeborg har i dag 80 medarbejdere ansat, heriblandt 40 særlige medarbejdere i beskyttet beskæftigelse.

Ingeborg på Hjul har eksisteret siden 2019. Ideen er er understøtte lokale fællesskaber.

Som lokalråd, landsby og forening kan man kontakte den mobile madtruck med en idé, en drøm eller en plan. Så kører det rullende køkken ud, bemandet med en kok og nogle af de særlige medarbejdere. Måltidet skabes i fællesskab.