bosteder velfærdsteknologi

Samarbejde giver arbejdsglæde: Sådan arbejder bosteder med velfærds­teknologi

Hvad gør man, når man vil styrke borgernes trivsel og hverdagsliv gennem brug af teknologi og samtidig gøre det sjovt at arbejde med forandringer? 10 sociale botilbud arbejder med arbejdsglæde.

Af Irene Aya Schou 04/03/2021
Fremfærd

Arbejdsglæde er vejen frem, når det gælder om at indføre ny teknologi på bosteder. Sådan lyder det fra 10 dag- og botilbud, der alle deltager i et Fremfærd-projekt om velfærdsteknologi på sociale tilbud.

På Bostedet Vangeleddet i Greve, der er med i projektet, arbejder man med at implementere undervisningsportalen Konfront, som er en velfærdsteknologisk platform med digitale trin-for-trin-guides og virtual reality til mennesker med mentale udfordringer. Platformen skal bl.a. bidrage til at gøre borgerne mere selvstændige og øge deres selvværd.

Arbejdsglæde er at kunne sparre med kolleger

Her har man valgt, at medarbejderne arbejder sammen to og to i forhold til at designe og eksperimentere med prøvehandlinger. En prøvehandling kan være at afprøve en ny teknologi og observere, hvordan borgeren tager imod det. 

Det giver en enorm motivation og arbejdsglæde at arbejde sammen, fortæller Thomas Reedtz, der er socialpædagog på Bostedet Vangeleddet.

- Det bringer energi og glæde ind i projektet, at vi kan agere sparringspartnere for hinanden, udveksle ideer og dele glæden, når noget lykkes. Det er også svært at reflektere over sin egen praksis, når man arbejder alene, siger han.

Husk at rose og anerkende hinanden

Vangeleddet deltager sammen med ni andre sociale tilbud i Fremfærd-projektet "Velfærdsteknologi i dag- og botilbud".

Formålet med projektet er at undersøge, hvordan velfærdsteknologi kan bidrage positivt til hverdagslivet for beboerne, og hvordan man kan implementere velfærdsteknologi på en sjov og 'let' måde.

Jens Jensen, tidligere direktør i Arbejdstilsynet, er tilknyttet Fremfærd-projektet som konsulent. Han mener, at projektets fokus på arbejdsglæde er vigtigt. 

Det kan handle om at huske at rose og anerkende hinanden. Det kan også handle om at finde en dybere mening med forandringen, fx ved at observere hvordan ny teknologi bidrager til at forbedre borgerens liv og gøre dem mere selvhjulpne og selvstændige.  

- Vejen til arbejdsglæde er brolagt af to elementer: Resultater og relationer. De to ting hænger fuldstændig sammen. Man skal arbejde for nogle resultater, og man skal arbejde for nogle relationer. Det med relationer kommer ikke af sig selv. Her skal man øve sig på at sige: 'Hvad er egentlig det positive, der foregår her? Og hvordan kan vi få mere af det positive?', siger Jens Jensen.

Ledere skal afsætte nok tid til forandringer

Han har set mange teknologiprojekter falde, fordi der ikke er afsat tid nok i hverdagen. Det tager tid at implementere ny teknologi, og det kræver kompetencer og træning.

- Det er ledelsens opgave at sørge for, at der er den fornødne tid og de fornødne kompetencer til rådighed, siger Jens Jensen, der tager rundt og rådgiver de deltagende bosteder om, hvordan de får mere glæde og energi ind i projekterne.

LÆS OGSÅ: Ni kommuner eksperimenterer med velfærdsteknologi på sociale tilbud

Gamerrum og onlinefællesskab i København  

En kilde til arbejdsglæde er, når beboernes egne ressourcer kommer i spil, og når teknologien understøtter, at beboerne skaber relationer til hinanden.

Det arbejder man med i Københavns Kommune, hvor to dag- og botilbud for sårbare unge eksperimenterer med at skabe gamer-rum og social interaktion gennem onlinefællesskabet Discord. Det skal være de unges eget projekt, og derfor er brugerne inviteret med helt ind i projektrummet. 

- Mange af de unge bruger teknologi i hverdagen og har ressourcer, viden og erfaringer på området. For at få de ressourcer i spil, har de unge været inviteret ind til møder i forhold til at sige, hvad projektet skal gå ud på. ’Hvordan kan vi gøre det her?’, fortæller Carina Kramer Christensen, der er socialrådgiver og kontaktperson på bostedet Borgervænget i Københavns Kommune.

LÆS OGSÅ Prøvehandlinger hjælper bosteder med at indføre velfærdsteknologi

Velfærdsteknologi udfordrer rollerne

I Københavns Kommuner er erfaringen, at man som medarbejder skal være meget opmærksom på sine egne holdninger og antagelser - både til teknologi og til borgernes formåen, inden man går i gang med at implementere ny teknologi.

- Indførelse af velfærdsteknologi kan udfordre rollerne, hvor borgerne pludselig er eksperter, og vi som medarbejdere skal lære. Jeg ved ikke meget om teknologi, og jeg er ikke meget på sociale medier, men jeg er villig til åbent at sige: 'Fortæl mig lige noget om det', siger Carina Kramer Christensen.

Projektet ventes afsluttet i foråret 2022. Der vil løbende komme artikler og blive formidlet cases fra projektet her på vpt.dk. 

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Forsidebillede

Foto: IBG ProReact

Om "Velfærdsteknologi i dag- og botilbud
særlige behov logo fremfærd

Projektets formål er at inspirere og stimulere til praksisnær kvalitetsudvikling i det faglige arbejde på botilbud ved anvendelse af velfærdsteknologi. 

Baggrund for projektet er, at flere borgere med psykiske og kognitive vanskeligheder har brug for støtte fra kommunerne, og flere med nedsat funktionsevne lever længere og har mere komplekse støttebehov. Det kalder på nye løsninger og en bredere vifte af faglige værktøjer og tilgange. Her kan nye velfærdsteknologiske muligheder stimulerer til både faglig udvikling og bedre oplevet kvalitet for borgere.

Ønsker du at høre mere om projektet, så kontakt:

Specialkonsulent Mie Bjerre (KL) på MIBJ@kl.dk 
Konsulent Mette Bay Nyholm (Ergoterapeutforeningen) på mbn@etf.dk

Ti sociale tilbud fra otte kommuner

De deltagende kommuner er:

 • Esbjerg Kommune
 • Gladsaxe Kommune 
 • Greve Kommune
 • Hillerød Kommune 
 • Køge Kommune
 • Lyngby-Taarbæk Kommune 
 • Skanderborg Kommune 
 • Aalborg Kommune

Valg af teknologier og redskaber:

 • Interaktivt gulv og bord til motorisk træning
 • Mobil snoezelvogn til sanseoplevelser
 • VR – TakeaWalk videoer (angst) til angshåndtering og træning
 • Medicinhåndtering – iPads og doseringsborde til medicinhåndtering
 • Mobilize-Me OmiVista Mobii interaktivt gulv + 4MVideo, Moto-tiles
 • Apps til borgernes dagstruktur og /planlægning
 • IBG-skærme – Interaktiv Borger Guide
 • Gaming og (PC-spil)
 • Undervisningsportal med digitale trin-for-trin-guides og virtual reality til mennesker med mentale udfordringer udviklet af Konfront
Læs mere om bostedernes arbejde i denne artikel
Velfærdsteknologi