Thomas Medom og Dennis Kristensen

Rummelighed skal løftes i flok

Kommunale arbejdspladser skal være rummelige over for borgere, der mangler tilknytning til arbejdsmarkedet. Men man bør også sørge for, at rummeligheden er bæredygtig. FOA-formand Dennis Kristensen og rådmand i Aarhus Kommune Thomas Medom debatterede rummelighed på konference.

Af Mia Dalby Larsen 20/06/2017
Forhandlingsfællesskabet,
KL

Ansvaret er fælles, og opgaven skal løses. Men der er også nogle flag, der skal hejses, når de kommunale arbejdspladser tager udsatte borgere ind i inklusionsforløb og ansættelser på særlige vilkår.

Det var Dennis Kristensen, formand for FOA, og Thomas Medom, rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune enige om på konferencen ’Rummelighed i Praksis’.

At de kommunale arbejdspladser bør føle sig forpligtede, var der ikke tvivl om.

LÆS OGSÅ: Kommunale topforhandlere: Et fælles ansvar at få alle med

- Vi vil gerne lykkes med at hjælpe nogle mennesker ind, der har svært ved at komme ind eller finde tilbage til arbejdsmarkedet, sagde Thomas Medom.

For Dennis Kristensen handler rummeligheden grundlæggende om solidaritet.

- Det ligger i hele vores måde at tænke på som lønmodtagere, at vi bekymrer os om andre, og derudover arbejder vi med velfærd og offentlig service, hvor det i høj grad handler om mennesker. Derfor ligger det naturligt for os, at vi må tage ansvar for, at de mennesker også får en chance for at have en tilknytning til arbejdsmarkedet, sagde Dennis Kristensen.

Vær opmærksom på fordelingen

Men der er også nogle forhold, man skal være opmærksom på, når man ansætter og fordeler medarbejdere på særlige vilkår, så man får inklusionsforløb, hvor både arbejdspladsen og medarbejderen får noget ud af det. F.eks. er der nogle områder i kommunerne, som løfter mere end andre, når det kommer til at tage borgere på særlige vilkår ind. Det er blandt andet på serviceområdet og ældreområdet, hvor mange af FOA’s medlemmer arbejder, påpegede Dennis Kristensen. 

- Har vi en rimelig fordeling af inklusionsopgaven? Løfter vi i flok? Det skal fungere og være meningsfuldt både for den, der kommer ind, og for kollegerne. Det skal også fungere for arbejdspladsen, sagde Dennis Kristensen.

Han påpegede, at det er afgørende at inddrage de enkelte arbejdspladser og opfordrede blandt andet medarbejderrepræsentanterne i Hoved-MED til at huske at få tjekket med baglandet – herunder med kollegerne på de berørte arbejdspladser - når rummelighed og inklusion er på dagsordenen på møderne. 

Thomas Medom mente, at det skal være trygt for medarbejderne at tage imod nye kolleger i ekstraordinære stillinger.

- Der er en grænse for, hvor stor en social opgave, man kan løfte. Jeg tror, den er meget individuel afhængigt af den enkelte arbejdsplads og den enkelte borger, der skal have hjælpe. Langt de fleste steder er der et godt lokalt samarbejde, hvor man får det til at fungere, sagde han.

Kommunerne som boldhentere

De offentlige arbejdspladser har en særlig forpligtelse til at være med til at løfte opgaven med at rumme medarbejdere på særlige vilkår.

- Man kan sige, at kommunerne har en boldhenter-funktion.  Det betyder, at kommunerne har opgaven med at få aktivereret den restgruppe, der ikke kan få forløb på andre dele af arbejdsmarkedet. Hvis de ikke kan få forløb på det private arbejdsmarked, så er det kommunerne, der har opgaven, sagde Dennis Kristensen.

Det kan derfor fra en kommunal vinkel være hensigtsmæssigt, at det private arbejdsmarked tager en større del.

I Aarhus Kommune gør man en særlig indsats for at få det private arbejdsmarked til at skabe flere af den slags stillinger, der er brug for i inklusionsindsatsen. Her i kommunen har vi indsatser i forskellige former, og vi sørger for, at der er noget støtte og nogle aftaler der skal til for at få det til at lykkes, sagde Thomas Medom.

Mere inspiration: Mangfoldige arbejdspladser
mange mennesker samlet

Projektet om mangfoldighed viser, hvordan I kan udnytte forskelligheder som for eksempel etnicitet, alder og køn til at skabe gode resultater i form af bedre samarbejde, nedsat sygefravær og meget mere. Læs mere om mangfoldige arbejdspladser her.