Kontrolmedarbejder

Kontrolmedarbejders gode idé bliver til en ny uddannelse

Kontrolmedarbejdernes kompetencer er blevet kortlagt, og en ny uddannelse er nu på vej til dem, efter kontrolmedarbejder Käthe Langelykke henvendte sig til sin fagforening med en god ide.

Af William Meyer 29/09/2016
Fremfærd

Kontrolmedarbejdernes kompetenceprofiler er blevet beskrevet og en ny uddannelse er på vej til dem som følge af et projekt, der er udarbejdet af KL og HK Kommunal i regi af Fremfærd Borger.

Ideen bag projektet stammer fra kontrolmedarbejderen Käthe Langelykke, der længe havde følt, at der var brug for en samlet uddannelse for kontrolmedarbejderne.

LÆS OGSÅ: Større overblik og spritny uddannelse til kontrolmedarbejdere

- Kurserne, jeg var på, var lidt sporadiske. De var ikke altid lige gode. Jeg oplevede, at kontrolmedarbejderne fra andre kommuner, der havde været på andre kurser, kunne få en helt anden forståelse af tingene, forklarer Käthe Langelykke.

Nedenfor kan du læse, hvad der kom ud af undersøgelsen. Hold musen over cirklerne i billedet for at se et resume af kontrolmedarbejdernes kompetenceprofiler.

https://www.thinglink.com/scene/834330004027342850

Behovet for uddannelse

 Gitte Strøbæk fra HK Kommunal blev sammen med Annie Bekke Kjær fra KL projektleder, og Käthe Langelykke kom med i projektet.

- Uddannelse giver vores medlemmer kompetencerne til at håndtere komplekse situationer, samtidigt med at det kan være med til at give dem en faglig stolthed, fortæller Gitte Strøbæk.

Det giver Käthe Langelykke hende ret i. 

- Det er godt med en samlet uddannelse, hvor man ved, at kvaliteten er i orden, og hvor man kan henvende sig med spørgsmål, hvis man er i tvivl om noget, mener Käthe Langelykke.

Arbejdet med at kontrollere snyd blandt borgerne er ikke noget nemt job, forklarer Käthe Langelykke.

- Når vi laver en sag, så skal vi gøre et omfangsrigt og grundigt arbejde. Det er vigtigt, at vi kan stå inde for det, vi laver, over for borgerne, og derfor skal vi også have helt styr på lovgivningen, fortæller hun.

Desuden understreger hun, at det også er nødvendigt at have godt styr på sit fag i forhold til omverdenens fordomme om kontrolmedarbejdere.

- Jeg har før oplevet, at kontrolmedarbejdere godt kan få en hård medfart, for eksempel af medier og politikere. Det er ikke noget, jeg oplever længere, men førhen blev kontrolmedarbejdere måske set lidt ned på, siger hun.

Det var også blandt andet på grund af henvendelser fra kommunerne, som den Käthe Langelykke kom med, der fik KL til at gå med i projektet, forklarer Annie Bekke Kjær.

- Vi havde hørt fra et par kommuner, at der var et behov for uddannelse og kompetenceafdækning. Desuden havde vi en økonomiaftale fra 2016, der betød, at man skulle til at harmonisere og registrere kontrolindsatsen i kommunerne. Dermed blev der et behov for at få afdækket, om der egentlig var de nødvendige kompetencer i kommunerne, fortæller hun. 

Derudover blev der åbnet op for, at kommunerne kunne foretage registersammenkøringer.

-  Der blev således lagt nye opgaver på kontrolmedarbejderne, og det gav god mening at etablere et projekt, der kunne belyse, hvilke kompetencer det krævede af kontrolmedarbejderne i kommunerne, og ikke mindst få afdækket behovet for (efter)uddannelse, siger hun.

Kompetenceprofiler som værktøj

Undersøgelsen af kontrolmedarbejdernes kompetencer – deres kompetenceprofil ­– kan bruges til mere end blot at skabe en uddannelse. Kompetenceprofilerne er i sig selv et værktøj, mener Käthe Langelykkes leder, souschef Lis Christiansen.

- Kompetenceprofilerne kan jeg bruge i forbindelse med rekruttering. Jeg kan se, hvilke kompetencer der bør være på et hold af kontrolmedarbejdere, og på den måde kan jeg lede efter nettop de kompetencer, som supplerer resten af holdet, forklarer hun.

Desuden kan Lis Christiansen, der ikke har en baggrund inden for kontrolarbejde, bruge beskrivelserne til en introduktion til arbejdsområdet.

- I og med at det er et område, som er meget komplekst, så synes jeg, at det er en godt at få beskrevet, hvilke kompetencer der er vigtige på kontrolområder, fortæller hun.

Kompetenceprofiler i lang- og i pixi-udgave
Hvad er en kontrolmedarbejder?
  • Kontrolmedarbejdere har til opgave at bekæmpe socialt bedrageri
  • For at løse deres sager, arbejder de sammen med en række interessenter i og uden for kommunen
  • Internt i kommunen samarbejder de bl.a. med Borgerservice og Folkeregistret
  • Eksternt samarbejder de f.eks. med SKAT, banker eller boligselskaber
Om Fremfærd Borger
Fremfærd Borger

Fremfærd Borger arbejder med kerneopgaverne omkring borgerservice, sagsbehandling og beskæftigelse m.v. fx på borgerservicecentre, rådhuse og jobcentre.

Læs mere om Fremfærd Borger her.

Inspiration fra projekter som også handler om fremtidens kompetencer