Dreng sidder på køkkenbord

7 anbefalinger til indsatsen for børn med autisme og/eller ADHD

Styrk kvaliteten af jeres faglige praksis i arbejdet med børn og unge med en diagnose inden for ADHD- eller autismespektret.

Af Pernille Søndergaard 30/11/2023

Social- og Boligstyrelsen har udarbejdet syv anbefalinger til, hvordan man kan skabe trivsel og udvikling for børn og unge med ADHD, autisme eller lignende vanskeligheder i alderen 0-18 år.

Formålet med anbefalingerne er at udbrede viden om god faglig praksis målrettet børnene, de unge og deres familier, herunder at give kommunerne inspiration til, hvordan de kan styrke deres indsats på området.

Anbefalingerne henvender sig til fagprofessionelle med direkte kontakt til børnene og de unge fx lærere, pædagoger, psykologer og socialrådgivere samt deres ledere.

Udvikling i forståelsen af ADHD og autisme 

De seneste år er der sket en stigning i antallet af børn og unge, der har en diagnose inden for ADHD- eller autismespektret.

Samtidig er der sket en udvikling i forståelsen af ADHD og autisme. Førhen var det en udbredt opfattelse, at barnet eller den unge hovedsageligt kunne have enten autisme eller ADHD. I dag er forståelsen, at en person godt kan have begge diagnoser samtidig.

Der er også kommet øget fokus på, at ADHD og autisme skal forstås som spektre. Det betyder, at der kan være stor variation i den måde, ADHD og autisme kommer til udtryk hos den enkelte, ligesom børnene og de unge har forskellige ressourcer og behov.

Anbefalingerne tager afsæt i denne udvikling i forståelsen af målgrupperne og giver forslag til, hvordan man på baggrund af den nyeste viden kan styrke kvaliteten i indsatsen for den enkelte.

Hver anbefaling indeholder

 • Hvad: Selve anbefalingen – det vil sige, hvad der konkret anbefales at arbejde med.
 • Hvorfor: Faglig begrundelse for hvorfor anbefalingen er væsentlig at arbejde med.
 • Hvordan: Praksisbeskrivelse, inddelt i ledelses- og medarbejderniveau, som beskriver, hvordan det anbefales at arbejde ud fra anbefalingen.
 • Henvisning til relevante redskaber, tilgange og metoder
Overskrifterne for de syv anbefalinger
 1. Grundviden og specialiseret viden
 2. Børne- og ungesyn
 3. Helhedsorienteret og tværgående
 4. Familie- og samspilsorienterede indsatser
 5. Individuelt tilpassede indsatser
 6. Inddragelse
 7. Tidlig indsats
Anbefalinger for god kvalitet i indsatsen for børn og unge med ADHD og/eller autisme
Syv anbefalinger

Få viden og forslag til, hvordan du – med afsæt i nyeste viden – kan skabe trivsel og udvikling for målgruppen.

Dyk ned i anbefalingerne på social.dk

Bagom de syv anbefalinger
Vidensafdækning

Anbefalingerne er udarbejdet på baggrund af en videnskortlægning fra VIVE fra 2023 med inddragelse af centrale aktører og videnspersoner på ADHD- og autismeområdet.

Hent videnskortægningen Virksomme indsatser for børn og unge med ADHD og/eller autisme