Biblioteker i bevægelse

Analyse af kompetencebehovet på folkebibliotekerne

Hvor bevæger folkebibliotekerne sig hen? Og hvad betyder udviklingen for medarbejderne? Det er nogle af de spørgsmål, som har været centrale i kortlægningen af kompetencebehovet på bibliotekerne. Og resultaterne er samlet i denne analyse.

Af Bettine Romme Andersen 28/09/2021
Fremfærd

Bibliotekernes arbejde og opgaver har igennem en årrække været i bevægelse og udviklet sig fra at være orienteret om samlinger til også at skulle bidrage på flere velfærdsområder og opgaver som eksempelvis læsning, fællesskaber, bekæmpelse af ensomhed, integration, digitalisering og bæredygtighed.

Den udvikling skaber konkrete kompetencebehov blandt medarbejdere og ledere på landets biblioteker. Og de behov har Fremfærd-projektet "Biblioteker i bevægelse - strategisk kompetenceudvikling af medarbejdere på biblioteker" sat sig for at kortlægge og på den baggrund udvikle redskaber, som kan understøtte arbejdet med forskellige målgrupper og nye opgaver.

Kortlægning af kompetencebehov

Kortlægningen består af kvalitative interview med forskere, politikere, biblioteksledere og -medarbejdere samt kulturchefer/kulturdirektører fra hele landet samt tre kvantitative spørgeskemaundersøgelser blandt 541 medarbejdere, biblioteksledere og kulturchefer/kulturdirektører i kommunerne.

Analysen sammenfatter resultaterne fra de gennemførte interview og spørgeskemaundersøgelser. Og projektet har på den baggrund udpeget tre temaer, som medarbejdere og ledere særligt efterlyser kompetenceudvikling indenfor:

De tre temaer er:

  • Publikumsudvikling
  • Brugerforståelse
  • Tværgående samarbejder.

Projektet er ledet i et samarbejde mellem KL, HK Kommunal og Forbundet Kultur og Information.

Læs analysen

Analysen er udarbejdet af konsulentvirksomheden Seismonaut, som også har faciliteret arbejdet med redskaberne, som 24 biblioteksfolk fra 16 kommuner har været med til udvikle.

Analysen beskriver en række udviklingstendenser på biblioteksområdet, præsenterer resultaterne af de kvalitative- og kvantitative undersøgelser og de tre mest centrale kompetenceområder, som der er udviklet redskaber til.

 

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Kortlægning af bibliotekernes kompetencebehov

Dyk ned i kortlægningen, som sammenfatter resultaterne fra de gennemførte interview og spørgeskemaundersøgelser og sætter fokus på tre kompetencebehov for medarbejdergrupperne i dag og den nære fremtid.

 

Biblioteker i bevægelse - strategisk kompetenceudvikling af medarbejdergrupper på biblioteker
Fremfærd Bruger
  • Projektet har til formål at identificere hvilke kompetencer, der er nødvendige for den samlede medarbejdergruppe på bibliotekerne i forhold til de forskellige borgergrupper og opgaver.
  • Projektet skal udvikle redskaber, metoder og indsatser, der kan hjælpe de enkelte biblioteker med at styrke disse kompetencer.