Barrikaderne bliver sænket i Hørsholm Kommune

Det skal være i orden at dele sin bekymring om borgerne

Hørsholm Kommune og Region Hovedstaden gør op med den berøringsangst, bekymrede borgere kan have for deres medborgere med psykiske lidelser og den manglende viden om, hvor man kan henvende sig med sin bekymring.

Af Personaleweb 01/12/2012
Danske Regioner,
FOA,
KL,
Socialpædagogerne,
Sundhedskartellet

Hvor går man hen med sin bekymring, når naboen, et familiemedlem, en klient, en kollega eller en bekendt med en psykisk lidelse ikke har vist sig i længere tid eller måske er begyndt at opføre sig markant anderledes - eller når man i det hele taget får på fornemmelsen, at vedkommende ikke har det godt? Det kan mange mennesker blive i tvivl om:

- Der er en berøringsangst for at ’blande sig’ i andre voksne menneskers liv. Når man så endelig har besluttet sig for at dele sin bekymring med nogen, så kan det være svært at vide, hvor det lige nøjagtig er, man skal gå hen med den, forklarer Karen Ducjan, teamkoordinator på Socialpsykiatrisk Center Åstedet i Hørsholm Kommune.

Tavshedspligtens dilemma

Det besluttede man sig for at gøre noget ved i et samarbejde mellem Hørsholm Kommune og Region Hovedstaden med støtte fra projektet ’Psykiatri på Tværs’.

Socialpsykiatrisk Center Åstedet og Opsøgende psykiatrisk team fra Psykiatrisk Center Nordsjælland er hovedkræfterne bag projektet om at samarbejde mere om det opsøgende arbejde på tværs. Deres første udfordring var at overvinde nogle af begrænsningerne i selve mulighederne for at udveksle oplysninger, nemlig tavshedspligten.

Det har været en udfordring for os at få vendt tankegangen rundt, så vi nu kan dele informationer og viden uden at kompromittere tavshedspligten. Derfor måtte vi starte med at se nærmere på om lovgivningen kunne hjælpe os.

Teamleder for Opsøgende psykiatrisk team, Rita Kellebjerg Blumensaadt

I projektet blev man opmærksom på, at bestemmelser i forvaltningsloven og i særdeleshed i persondataloven giver mulighed at tilsidesætte tavshedspligten i konkrete situationer, under forudsætning af at videregivelsen sker på baggrund af tungtvejende hensyn til borgeren. Men ellers havde et fokusskifte den største effekt:

Vi valgte i høj grad at fokusere på muligheden for at samle oplysninger, der kan bruges til at hjælpe os med at træde ind på det rigtige tidspunkt, og i den henseende er det jo ikke forkert at lytte til den person en henvendelse kommer fra, siger Rita Kellebjerg Blumensaadt.

Men allerede det at få mødt hinanden og få lært hinandens arbejdsområder at kende betød en øget respekt for hinandens faglighed, der kunne måles i en effekt i det daglige samarbejde:

- Det er jo i virkeligheden meget enkelt: kender vi hinanden, så bruger vi hinanden, siger Karen Ducjan.

Oplysning åbner døre

Næste skridt i projektet er at komme bredt ud med oplysning om, hvor man skal henvende sig, hvis man er bekymret for en medborger. Derfor er der lavet en aftale med Lokalrådet i Hørsholm Kommune, som er et samarbejdsforum mellem politiet, SSP medarbejdere og kommunens afdeling for børn og voksne, om at formidle projektet, og man går i den kommende tid aktivt ud og informerer i lokalmiljøet.

Der skal holdes oplysningsmøder med f.eks. lægelauget i Hørsholm, boligforeninger, præster og lokalafdelingen Bedre Psykiatri. Derudover er der allerede produceret oplysningsmateriale til borgerne i Hørsholm kommune: ’Er du bekymret for en, der lever på kanten?’

Hele tankegangen i materialet og oplysningsarbejdet er, at det er ikke er forkert at dele sin bekymring. Vi tror, at alle omkring de sindslidende kan tænke opsøgende og hjælpe til, og jo mere vi deler, jo bedre kan vi blive til at forebygge i stedet for at brandslukke. 

Rita Kellebjerg Blumensaadt

Materialet består af pjecer og dørhængere samt en hjemmeside med tilknyttet mailadresse. Telefonnummeret i materialet og hjemmesidens mailadresse giver kontakt til det opsøgende bostøtteteam i Hørsholm kommune og der er herfra direkte forbindelse til regionens tilbud, det opsøgende psykiatriteam i Psykiatrisk Center Nordsjælland.

Karen Ducjan har også et godt råd til kollegerne i psykiatrien:

- Tag kontakt. Tag personlig kontakt til dem, der arbejder med det samme eller tilgrænsende områder. Læg op til at mødes og udveksle synspunkter og erfaringer. På den måde får vi dannet et netværk til gavn for de borgere vi gerne vil nå og hjælpe.

Om Psykiatri på Tværs

Psykiatri på Tværs er et samarbejde mellem FOA – Fag og Arbejde, Sundhedskartellet, Socialpædagogernes Landsforbund, KL og Danske Regioner.

Formålet med Psykiatri på Tværs er at skabe bedre og mere attraktive arbejdspladser i behandlings- og socialpsykiatrien, og dermed sikre mennesker med psykiske lidelser og deres pårørende den rette og effektive hjælp.

Parterne bag Psykiatri på Tværs afsatte 3,2 millioner kr. og modtog 70 ansøgninger fra hele landet. Cirka halvdelen blev udvalgt, og alle havde til formål at sikre et bedre og mere effektivt samarbejde på tværs af sektorer og faggrænser i psykiatrien.

Kontakt i Hørsholm Kommune og Region Hovedstaden

Karen Ducjan, Teamkoordinator Opsøgende bostøtteteam, Socialpsykiatrisk Center Åstedet, 4849 4166 / mobil 4240 0401, kdu@horsholm.dk

Rita Kellebjerg Blumensaadt , Teamleder, Opsøgende psykiatrisk team , Psykiatrisk Center Nordsjælland, 4829 1320, rpeed0073@regionh.dk