Top banner

Projektet 'Psykiatri på Tværs' skal være med til at skabe bedre og mere attraktive arbejdspladser i behandlings- og socialpsykiatrien. Det skal igen være med til at sikre mennesker med psykiske lidelser og deres pårørende den rette og effektive hjælp.

Om Psykiatri på Tværs
Psykiatri på tværs logo

Psykiatri på Tværs var et samarbejde mellem

Formålet med Psykiatri på Tværs er at skabe bedre og mere attraktive arbejdspladser i behandlings- og socialpsykiatrien, og dermed sikre mennesker med psykiske lidelser og deres pårørende den rette og effektive hjælp.

Parterne bag Psykiatri på Tværs afsatte 3,2 millioner kr. og modtog 70 ansøgninger fra hele landet. Cirka halvdelen blev udvalgt, og alle havde til formål at sikre et bedre og mere effektivt samarbejde på tværs af sektorer og faggrænser i psykiatrien.