Følelser på job

Podcastserie om følelser på job

Hvordan kan man blive bedre til at handle konstruktivt på følelser på arbejdspladsen?

Af Sine Molbæk-Steensig 18/12/2023

Er følelser ikke noget privat, som vi burde holde for os selv? Og skal arbejdet nu også blande sig i vores følelser?

Det er spørgsmål, der kan opstå, når emnet falder på følelser på arbejdspladsen. Alligevel har BFA Velfærd og Offentlig administration valgt at tage fat i emnet med en podcastserie for at støtte arbejdspladser i at forstå og handle konstruktivt på følelser - både som individ og som arbejdsfællesskab.

For særligt når man arbejder med mennesker, er der en risiko for, at medarbejderne kan blive udsat for høje følelsesmæssige krav.

Følelser på job er en podcastserie med tre episoder, der sætter fokus på, hvordan arbejdspladser kan blive bedre til at forstå og handle konstruktivt på følelser både hver især og i arbejdsfællesskabet.

Podcastserien består af tre episoder:

  • Episode 1 - Professionel med følelser
    Med psykologerne Berit Mus Christensen og Michael Danielsen.
  • Episode 2 - En ressource i samarbejde og opgaveløsning
    Med sociologerne Merete Monrad og Poul Poder.
  • Episode 3 - Følelser i teams og grupper
    Med psykologerne Lotte Svalgaard og Birgitte Bonnerup.


Lyt med hos BFA

Hvad er høje følelsesmæssige krav

Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker handler om, at arbejdet indebærer kontakt med eksterne personer, herunder klienter, kunder og patienter, hvor kontakten stiller høje krav til medarbejdernes indlevelsesevne, evne til at rumme menneskers følelser, evne til at håndtere eller skjule egne følelser, evne til at tilpasse kommunikation og adfærd til de mennesker, man arbejder med, eller tilsvarende høje krav.

Kilde: Arbejdstilsynet

Lyt med hos BFA