Malene Friis Andersen underviser i psykisk arbejdsmiljø

Invitation til uddannelse: Styrk det psykiske arbejdsmiljø

Forebyg mistrivsel og få konkrete værktøjer til at forstå sammenhængen mellem daglig ledelse og det psykisk arbejdsmiljø.

Af Kristina Herlev Wulff 16/11/2023

Som leder med personaleansvar har du en afgørende rolle i, at din organisation lykkes med at løse kerneopgaven. Et sundt psykisk arbejdsmiljø har nemlig direkte indflydelse på resultater og trivsel. Medarbejdere, der trives, får endnu mere fra hånden, har lavere fravær og skaber et bedre teamwork. 

Ved at investere i det psykiske arbejdsmiljø viser du dit engagement i både din egen, medarbejdernes og organisationens trivsel. Det stærke og sunde psykiske arbejdsmiljø opstår dog ikke af sig selv. Det kræver viden, indsigt og fokus. 

Uddannelsen "Ledelse af psykisk arbejdsmiljø" giver dig metoder og ny inspiration til at udvikle og fastholde et bæredygtigt psykisk arbejdsmiljø gennem ledelse af kultur og samarbejde.

Det får du ud af kurset

Når kurset er slut, vil du have fået konkrete redskaber til, hvordan du styrker det gode psykiske arbejdsmiljø og forebygger mistrivsel. 
Du og din organisation vil derefter have fået:

  • Et sprog, der gør det lettere at tale om og handle på psykisk arbejdsmiljø
  • Viden og indsigt i jeres kultur og inspiration til, hvordan I skaber en bæredygtig kultur
  • Viden og værktøjer til at få øje på stress hos dig selv og dine medarbejdere og handle på det
  • Konkrete metoder til at styrke det psykiske arbejdsmiljø og forebygge risikofaktorer
  • Træning og feedback fra erfarne ledelseskonsulenter

Sidder med de samme problemer
Men det er ikke det hele. For på kurset vil du nemlig også møde mange andre, der sidder i samme situation som dig.

- Man møder ledere fra hele det offentlige system, som laver nogle ting, jeg slet ikke vidste fandtes, fortæller Eva Holtved, der er cheflæge på akutafsnittet i Region Syd.

Hun har deltaget i kurset og fremhæver også det udbytte, man får af at være sammen med andre i samme båd. 

- Vi sidder meget med de samme problemer, og vi får nogle vanvittigt gode dialoger, fortæller hun.

Nye hold i 2024: Åben for tilmelding

Uddannelsen "Ledelse af psykisk arbejdsmiljø" varer tre hele dage og tre halve netværksdage, og pladserne bliver fordelt efter først-til-mølle-princippet.

Uddannelsen er for dig, der er leder i kommunalt eller regionalt regi og har personaleansvar. 

Du kan tage uddannelsen i Aarhus og København

  • Uddannelsen starter 7. oktober 2024 i Aarhus. Tilmeldningfrist senest 7. september.
  • Uddannelsen starter 20. august 2024 i København. Tilmeldningfrist senest 20. juli. 
  • Det første netværksmøde vil være fysisk, og de efterfølgende to netværksmøder vil være virtuelle.
  • Prisen er 13.450 kroner og inkluderer en let morgenmad, frokost, kaffe, vand og kage.

Læs mere og tilmeld dig her