Fejl er ikke nødvendigvis en dårlig ting. Læs Karen Tambos forklaring på hvorfor ikke.

Brug fejlen til at skabe innovation

Det er ikke rart at lave fejl, men nogle fejl er ikke nødvendigvis en katastrofe, men kan i stedet vendes til en ny idé. En udviklingskonsulent fortæller hvorfor.

Af Mie K. Bertelsen 11/11/2014

Hvis man slår op i den danske ordbog, kan man læse, at definitionen på en fejl er; ”en handling, som har uønskede konsekvenser eller er i modstrid med gældende regler” eller ”uønsket eller uheldig egenskab hos en person eller en ting”. I nogle jobfunktioner kan fejl være noget, der bare ikke må ske. Men i andre funktioner kan fejl vendes til noget positivt. De kan være et oplæg til innovation. 

Ifølge Karen Tambo, som er udviklingskonsulent og underviser på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, så er fejltagelser nødvendige for at tænke nyt.

- Hvis man er bange for at lave fejl, gør man, som man plejer. Så løber man ikke en risiko, men derved overser man også nye muligheder, fortæller Karen Tambo.

Anerkend fejlen og bliv klogere

Ifølge Karen Tambo er det hæmmende for innovationen ikke at turde lave fejltagelser. 

- Når man er i en nulfejlskultur, tør man ikke sætte sig selv i spil, og derfor heller ikke at vælge nye veje. Hvis man nu blev anerkendt i stedet for straffet for sine fejl, ville flere måske turde gå nye veje, forklarer hun.  

Især i teknologibranchen bruges fejl som et redskab til at blive klogere. Med prototyper kan man teste en foreløbig udgave for eventuelle fejl, som kan gøre produktet endnu bedre. Den tilgang er også set i Ballerup Kommune, der arbejder aktivt med prototyper som et redskab.

- Man skal ikke lade være med at forsøge en ting, bare fordi man tror, det ikke kommer til at virke. Test det, for ellers finder man aldrig en ny løsning på et problem, fortæller Karen Tambo.

Tag ja-hatten på

En nulfejlskultur kan være svært at ændre ene mand, men ifølge Karen Tambo, kan man starte med at kigge indad.

- Det første skridt er at være bevidst omkring ikke at skyde kollegaernes idéer ned. Prøv det for eksempel på møder. Selvom du ikke umiddelbart synes om din kollegas idé, så kan der tit springe noget nyt og en virkelig god idé ud af den - hvis altså idéen får lov at leve, fortæller Karen Tambo.  

Hun opfordrer også til at tage en snak med kollegaer og ledere om, hvordan man i fællesskab kan være mere fokuseret på, at fejl ikke altid er en dårlig ting.

Men en fejl er selvfølgelig ikke altid god. På nogle arbejdspladser er fejl ikke et redskab til at skabe innovation, understreger Karen Tambo.

- Er du kirurg, skal man selvfølgelig ikke lave fejl. Det kan koste menneskeliv. Men i det normale arbejdsliv er det okay at lave en fejl.

Karen Tambo

Karen Tambo arbejder med projektledelse, innovation og læring inden for kommunikation og sprog. Hun arrangerer kurser for virksomheder og gennemfører udviklingsprojekter, hvor organisationer ønsker at udvikle deres medarbejdere eller nytænke deres produkter.

I 2014 blev hun operatør på ”Branchepartnerskabet innovativ offentlig kommunikation”. Her arbejder hun med at opbygge partnerskaber mellem kreative virksomheder og det offentlige. Formålet er dels at nytænke den offentlige kommunikation, dels at styrke de kreative erhverv