Værdier skal være synlige

I over to år har Egedal Kommune arbejdet med en værdibaseret personalepolitik. Lige nu handler det om at gøre værdierne synlige og aktive på arbejdspladserne.

Af Personaleweb 30/01/2008
Danske Regioner,
Forhandlingsfællesskabet,
KL

Egedal Kommune har nu i mere end to år haft fokus på udarbejdelsen og udbredelsen af en ny, værdibaseret personalepolitik. Arbejdet gik i gang i oktober 2005, hvor ledere, tillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter ved et stort kick-off arrangement lagde de første frø til en personalepolitik, der skulle gælde for den nye Egedal Kommune.

Arrangementet udmundede i enigheden omkring de fem værdier, der i dag er fundamentet for Egedal Kommunes værdibaserede personalepolitik:

  • Respekt
  • Ansvarlighed
  • Engagement
  • Helhed
  • Resultatorientering og handlekraft

Siden hen har kommunen sat en lang række initiativer i gang, der skal sikre, at den værdibaseret personalepolitik bliver udbredt i hele kommunen og bliver nærværende for både medarbejdere og ledere. Værdierne skal sættes i spil og i dialog i de enkelte enheder, så medarbejderne og lederne sammen kan finde frem til, hvad værdierne betyder for dem i deres enhed og arbejdshverdag. På den måde kan alle handle ud fra og bakke op omkring de fælles værdier.

- Vi oplever, at det vigtigste i denne proces har været, at alle har været så kraftigt involveret i projektet. Det har ikke blot været et lille, lukket udvalgsarbejde, der har udformet personalepolitikken, men 300 ledere og tillidsrepræsentanter, der har givet deres mening til kende, fortæller Alling Pjetursson, kommunaldirektør i Egedal Kommune.

LÆS OGSÅ: Hvad er en personalepolitik?

Nyt ledelsesgrundlag

Et af initiativerne til at synliggøre værdierne er skabelsen af et fælles ledelsesgrundlag. Direktionsmedlemmer og centerchefer var i foråret 2007 på et to-dages seminar, hvor de udarbejdede et oplæg til et ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlaget er bygget op omkring ni kodeks, og skal danne grundlag for god ledelse i Egedal Kommune - herunder at værdierne bliver en del af ledelsesudøvelsen.

Ledelsesgrundlaget blev i efteråret 2007 præsenteret for alle kommunens ledere på et dialogmøde, hvor lederne indledningsvist blev præsenteret for processen omkring ledelsesgrundlaget. Dernæst havde lederne mulighed for at drøfte indholdet i ledelsesgrundlaget og dets betydning for deres daglige ledelse. I denne dialog kom mange gode forslag til, hvordan ledelsesgrundlaget konkret kan underbygges af initiativer som eksempelvis tværfaglige netværk og ledelsesinformationsmøder, der kan støtte lederne i deres ledelsesopgave. Mange af forslagene vil nu blive virkeliggjorte.

Ambassadøruddannelsen

Et andet initiativ er, at kommunen i samarbejde med KL, har afholdt et såkaldt 'Ambassadørkursus' for kommunens udviklings- og HR-konsulenter. Formålet med kurset var at uddanne nogle værdiambassadører, der blandt andet kan understøtte ledere i værdiprocessen ved at drøfte forskellige metoder til opstart af værdiarbejdet i en enhed.

Et andet formål med kurset var at kigge med 'værdi-øjne' på eksempelvis kommunens kommunikationskanaler og udviklingsinitiativer for herved at få fokus på andre steder og områder, hvor værdierne kan indarbejdes og udbredes, inden for de arbejdsområder udviklings- og HR-konsulenterne allerede bestrider i dag. Hvordan kan værdierne synliggøres og udbredes bedre på bl.a. kommunens hjemmeside, intranetside, kommunikationspolitik, MUS-koncept, m.v.

LÆS OGSÅ: Værdierne sættes i spil i Egedal Kommune

Det skal være sjovt at tale om værdier

Egedal Kommune har desuden indkøbt et værdispil, der specielt er designet til kommunens fem værdier. Der er også uddannet otte 'værdispil'-konsulenter i kommunen, der kan facilitere processen omkring spillet. Spillet er blevet tilbudt alle kommunens enheder i efteråret 2007 og foråret 2008.

Spillet spilles på tre til fire timer og giver medarbejderne en sjov og anderledes mulighed for at drøfte de fem værdiers betydning, og hvordan værdierne skal være handlingsanvisende på deres arbejdsplads. Spillet slutter nemlig altid med, at der bliver udarbejdet en handleplan, hvor ledere og medarbejder drøfter og prioriterer, hvilke handlinger de vil fokusere på i den nærmeste tid for at udbrede værdierne i deres enhed.

Foruden spillet er der udarbejdet et metodekatalog, som lederne i kommunen kan bruge til at begynde en værdiproces. Værdiambassadørerne kan enten 'klæde lederen' på til at anvende en af metoderne eller tage ud som facilitator i en proces.

- Information og mere information har betydet meget for vores succes, men det er også vigtigt, at der er mulighed for at vælge forskellige metoder til at arbejde med værdierne på de enkelte arbejdspladser. På vores daginstitutionscenter er der for eksempel sat plakater op på gangene, så man kan se, hvilken værdi centrets medarbejdere arbejder med i denne måned, siger Alling Pjetursson.

Om projektet 'Stop stress - skab trivsel i fællesskab'

Artiklen er en del af projektet 'Stop stress - skab trivsel i fællesskab', hvor Personalepolitisk Forum har samlet viden om, erfaringer med og metoder til at opdage, forebygge og håndtere stress.

Læs også aftalerne om trivsel og sundhed for kommuner og regioner.

Kontakt vedrørende projektet 'Stop stress - skab trivsel i fællesskab'

Preben Meier Pedersen, KL, pmp@kl.dk, 3370 3819

Henrik Carlsen, KTO, hc@kto.dk, 3347 0617

Nicolaj Krogh Jensen, Danske Regioner, nkj@regioner.dk, 3529 8327