Undgå vold, mobning og chikane

Undgå vold, mobning og chikane

Pjecen vejleder i at forebygge, at medarbejdere udsættes for vold, mobning eller chikane på de kommunale arbejdspladser.

Af Personaleweb 30/09/2009
Forhandlingsfællesskabet,
KL

Kommunernes medindflydelses- og medbestemmelsessystem skal ifølge 'Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne' drøfte og aftale retningslinjer for en samlet indsats, der forebygger, identificerer og håndterer problemer med vold, mobning og chikane på arbejdspladsen.

Pjecen vejleder blandt andet i udformningen af retningslinjerne, der skal beskrive den samlede indsats for identifikation, forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

Læs mere i pjecen om:

  • Mobning og chikane mellem medarbejder og borger.
  • Beskyldninger om misbrug af børn.
  • At kommunen også kan benytte de sædvanlige disciplinære tiltag som advarsel, afsked eller bortvisning over for medarbejdere eller ledere, der gør sig skyldig i mobning eller chikane.
Undgå vold mobning og chikane
Om aftalen

KL og KTO har indgået 'Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne', der skal skabe grundlag for forbedring og udvikling af de ansattes trivsel og sundhed på arbejdspladsen.

Læs også
Kontakt

Charlotte Bredal, FOA, chbr001@foa.dk, 3343 4699

Henrik Carlsen, FF, hc@forhandlingsfaellesskabet.dk, 3347 0617

Niels Jakobsen, HK/Kommunal, hk@hk.dk, 3330 4343

Preben Meier Pedersen, KL, pmp@kl.dk, 3370 3819