Vejledning til aftalen om trivsel og sundhed på arbejdspladserne

Vejledning til aftalen om trivsel og sundhed på arbejdspladserne

Til 'Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne' er lavet 'Vejledning til aftalen om trivsel og sundhed på arbejdspladserne', hvor der er sat flere ord på trivselsaftalen.

Af Personaleweb 14/10/2010
Forhandlingsfællesskabet,
KL

Vejledningen er til kommunale arbejdsgivere, tillidsrepræsentanter og kommunernes MED eller samarbejdsudvalg, som skal arbejde med de dele af trivselsaftalen, som handler om trivsel, sundhedsfremme og sygefravær.

Vejledningen indeholder:

  • Overblik over opgaver og forpligtelser, der knytter sig til 'Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne'.
  • Spørgsmål og overvejelser som HovedMed eller HSU kan drøfte.
  • Én samlet oversigt over de opgaver, som MED eller samarbejdsudvalget har i forbindelse med, at de skal implementere aftalen.
Vejledning til aftalen om trivsel og sundhed på arbejdspladserne
Om 'Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne'

KL og FF har indgået 'Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne', der skal skabe grundlag for forbedring og udvikling af de ansattes trivsel og sundhed på arbejdspladsen.

Læs også pjecen 'Undgå vold, mobning og chikane'

'Undgå vold, mobning og chikane'. Pjecen vejleder i at forebygge, at medarbejdere udsættes for vold, mobning eller chikane på de kommunale arbejdspladser.

Mere inspiration: Arbejdsglæde i en kommunal verden
Balloner

Skru op for arbejdsglæde på din kommunale arbejdsplads ved hjælp af værktøjer, erfaringer og mødeguider fra projekt ’Arbejdsglæde i en kommunal verden’. Læs mere om arbejdsglæde og projektet her.

Kontakt vdr. Vejledning til aftale om trivsel og sundhed

Henrik Würtzenfeld, FF, hw@forhandlingsfaellesskabet.dk, 3347 0614

Kira Lindeskov, KL, klv@kl.dk, 3370 3576