Trivsel slukker brande i Varde

Varde Kommune har sat trivsel på programmet. Målet er klare og langsigtede visioner for bedre trivsel, men lige her og nu handler det om at sikre, at ingen ansatte mistrives.

Af Personaleweb 27/05/2007
Danske Regioner,
Forhandlingsfællesskabet,
KL

Nogle gange overhaler virkeligheden visionerne. Selv om der er engagement, hjerte og vilje, så kan hverdagen blive så hektisk, at visionerne må køres ud på et sidespor. Den situation står de netop nu i Varde Kommune.

Det er nemlig ikke omkostningsfrit at lægge fem kommuner sammen til en - hverken økonomisk eller menneskeligt. Og gennem de første par måneder efter kommunesammenlægningen har der i Varde været mere brug for akut hjælp end langsigtede visioner - også selv om visionerne handler om trivsel.

Kun få mistrives

En trivselsundersøgelse udført af stafetarbejdsgruppen for Varde Kommune viser nemlig, at selv om de fleste medarbejdere er glade for deres job, så savner flere en synlig ledelse, mens nogle få direkte mistrives i deres job.

- Det er vigtigt for os at sikre, at ingen ansatte mistrives. Derfor har vi tilbudt en udstrakt hånd i form af anonyme trivselssamtaler. Her kan både medarbejdere og ledere få et frirum, hvor de kan lufte deres frustrationer og få sparring til, hvordan udfordringerne i arbejdslivet kan tackles, fortæller Henrik Jensen, leder af arbejdsgruppen og HR-teamet i Varde Kommune.

Trivselssamtalerne er udført i samarbejde med konsulentfirmaet Work Life Partners, og cirka 100 gange har de taget en samtale med ansatte i kommunen, som havde brug for råd og vejledning.

LÆS OGSÅ: Gør trivselsmålingen nærværende og handlingsrettet

Vil lære at samtalerne

Ud over den akutte hjælp vil temaerne i samtalerne også blive evalueret, så stafetgruppen har mulighed for at iværksætte både yderligere forebyggende initiativer og fremadrettede aktiviteter, der kan fremme trivslen på de kommunale arbejdspladser.

Samtidig har både arbejdsgruppen, HR-teamet og ledelsen fokus på de ting, som kan skabe frustrationer i hverdagen.

- Det vigtigste lige nu er at få hverdagen til at fungere. Vi har ambitioner og visioner, men virkeligheden har overhalet arbejdsgruppen. Det betyder, at vores fokus er at 'slukke brande' - store som små - så ansatte ikke mistrives. Om det så er manglende kaffekander, frugtordninger og hylder eller dårlig belysning er underordnet. Det er vigtigt at tage alle temaer alvorligt og handle på det, fastslår Henrik Jensen.

Læs også: Vi havde brug for en fælles forståelse af stress

Han understreger dog, at kommunen stadig vil udarbejde langsigtede visioner for udvikling og trivsel.

Ledelse med værdier

Bedre trivsel skal også findes i bedre og mere synlig ledelse. Derfor arbejder Varde Kommune med at lede medarbejderne ved hjælp af værdier. Kommunens fire værdier er:

  • Den kompetente kommune
  • Den engagerende kommune
  • Den udfordrende kommune
  • Den udviklende kommune

Den store udfordring for kommunen er nu at få omsat værdierne til handling på de enkelte kommunale arbejdspladser.

- Bagersvendene vidste jo godt, hvad det betød, når bagermesteren brugte kæft, trit og retning som ledelsesmæssige værdier. Opgaven i Varde Kommune er at få værdierne udmøntet i praksis - vi skal have en fælles platform at handle ud fra. Værdierne skal binde vores nye kommune sammen til en helhed, siger Henrik Jensen.

Første skridt mod den fælles platform er et ledelsesseminar i sensommeren, hvor lederne skal arbejde med at tydeliggøre værdiernes indhold.

Om projektet 'Stop stress - skab trivsel i fællesskab'

Artiklen er en del af projektet 'Stop stress - skab trivsel i fællesskab', hvor Personalepolitisk Forum har samlet viden om, erfaringer med og metoder til at opdage, forebygge og håndtere stress.

Læs også aftalerne om trivsel og sundhed for kommuner og regioner.

Kontakt vedrørende projektet 'Stop stress - skab trivsel i fællesskab'

Preben Meier Pedersen, KL, pmp@kl.dk, 3370 3819

Henrik Carlsen, KTO, hc@kto.dk, 3347 0617

Nicolaj Krogh Jensen, Danske Regioner, nkj@regioner.dk, 3529 8327