plante

Sygefraværet faldt med to tredjedele på Danahus

Aflastningstilbuddet Danahus fik sygefraværet til at falde med to tredjedele, efter de mødtes og udvekslede erfaringer med opvækstinstitutionen Væksthuset som en del af et Peer Education projekt.

Af Personaleweb 03/09/2012
KL,
Socialpædagogerne

Personalet havde det godt i aflastningstilbuddet Danahus. Det viste både trivselsundersøgelser og APV. Men alligevel var sygefraværet højt. Så da Danahus fik tilbud om at komme med i et peer education projekt om sygefravær, sagde de ja tak.

- Vi ville meget gerne have nogle andre øjne på vores problemer med sygefravær, siger forstander Elsebeth Andersen.

Og de andre øjne blandet med forandringsparathed gjorde, at sygefraværet faldt med to tredjedele.

Fandt dialogpartner

I projektet mødtes medlemmerne af det lokale MED-udvalg på Danahus med folk fra opvækstinstitutionen Vokseværket, som havde lavt sygefravær.

Leder af Vokseværket, Annette Tøttrup, mener, at deres lave sygefravær blandt andet hænger sammen med, at medarbejderne har døgnvagter og derfor oplever kontinuitet i deres arbejde. Og at medarbejderne først og fremmest er sammen om deres faglighed.

 Tidligere havde vi informeret, informeret og informeret. Nu gik vi i gang med at spørge medarbejderne, hvad de manglede information om.

Forstander Elsebeth Andersen

I Vokseværket har det været helt centralt at beskrive kerneydelsen. Medarbejderne har gjort meget ud af at fokusere på og blive fagligt gode til at løse det, de skal løse. Og gennem supervision, samtaler og kurser får de hele tiden mulighed for at udvikle sig fagligt.

- Vi gør en indsats for fagligheden, siger Annette Tøttrup og fortsætter.

- Vores indgangsvinkel er anerkendende. Så vi taler om de ressourcer, vi har, i stedet for at beklage os over alt det, vi gerne vil, men ikke kan nå.

Det var de erfaringer, som Vokseværket skulle give videre til Danahus.

Fishbowl

En af metoderne, som blev brugt, da de to arbejdpladser mødtes, var den såkaldte fishbowl metode, hvor folkene fra Vokseværket lyttede til, at folkene fra Danahus talte om sygefravær. 

Læs også: Gode råd fra bundskraberne i sygefravær

- Da Vokseværket genfortalte, hvad de havde hørt os tale om, blev det tydeligt, at vi virkede opgivende og fortravlede. Vi er nok fortravlede, men slet ikke opgivende. Folk er glade for at arbejde i Danahus. Men der var åbenbart noget i vores måde at kommunikere på, som virkede negativt, husker Elsebeth Andersen.

Fra information til kommunikation

Mødet med Vokseværket inspirerede Danahus til at kommunikere anderledes.

- Tidligere havde vi informeret, informeret og informeret. Nu gik vi i gang med at spørge medarbejderne, hvad de manglede information om, fortæller Elsebeth Andersen og fortsætter.

- I ledelsen holdt vi også op med at give løsninger på alle mulige problemer. I stedet spurgte vi medarbejderne, hvilke løsninger de selv kunne foreslå.

Sukkekultur fjernet

Vokseværket konstaterede også, at Danahus havde en sukkekultur. Der var en tendens til at begynde arbejdsdagen med et suk, men nu er sukkekulturen væk.

De har blandt andet indført morgensamtaler, hvor medarbejderne har mulighed for at evaluere morgenerne med en leder.

Morgenerne er særligt travle, og det skaber et behov for at tale om, hvad der gik godt, hvad der gik mindre godt og hvad der kunne gøres anderledes.

Alle fik noget med hjem

Selvom Vokseværket var med i projektet for at give de gode erfaringer videre, så tog de selv idéer med hjem.

Læs også: Sygefravær er vendt til nærvær

De lærte blandt andet noget af Danahus’ måde at takle sygemeldinger på.

I Danahus spørger man den, der ringer og melder sig syg, om der er tale om sygdom, eller om der er en anden grund til, at vedkommende må blive hjemme fra arbejde.

Med andre ord gør man det legalt at blive hjemme, hvis man har det psykisk dårligt, og man taler for eksempel med medarbejderen om, der er tale om en syge-, omsorgs- eller afspadseringsdag.

Om projektet

Fire arbejdspladser har med hjælp fra proceskonsulent Gitte Hesselmann brugt metoden peer education til at opnå et lavere sygefravær. Peer education handler om at ligemænd mødes og udveksler erfaringer i en ligeværdig og struktureret dialog.

Om Gitte Hesselmann

Gitte Hesselmann er proceskonsulent og underviser i Parternes uddannelses­fælles­skab (PUF).

Siden 1999 har hun undervist på MED-kurser.

Hun har bifag i pædagogik og samfundsfag og en mastergrad i lære- og forandrings­processer.

Værktøjer

Ligeværdighed er helt centralt i metoden Peer Education. Proceskonsulent Gitte Hesselmann giver et bud på tre værktøjer, der giver en ligeværdig dialog.

Cases

Inspirationen gik begge veje, da Boenheden Længen mødtes med Botilbuddet Østerled for at få inspiration til at sænke sygefraværet.

Kontakt

Katrine Nordbo Jakobsen, KL, knt@kl.dk, 3370 3902

Tine Maj Holm, SL, tih@sl.dk, 7248 6000

Læs også: En kur mod sygefravær
EN kur mod sygefravær

Fire kommuner har formået at nedbringe sygefraværet markant over en femårsperiode eller fastholde deres lavt sygefravær. Erfaringer viser, at man med en målrettet og helhedsorienteret indsats kan opnå gode og holdbare resultater.

Bliv klogere på kommunernes erfaringer og læs om de seks elementer i en effektiv sygefraværsindsat i magasinet 'En kur mod sygefravær?'