Peer Education - en vej til lavere sygefravær

Peer Education - en vej til lavere sygefravær

Har I problemer med for højt sygefravær, så kontakt en arbejdsplads, som har styr på sygefraværet og lær af deres gode erfaringer.

Af Personaleweb 16/04/2011
KL,
Socialpædagogerne

Det lykkedes aflastningstilbuddet Danahus at sænke sygefraværet med to tredjedele og Boenheden Længen gik fra 11 procents sygefravær til fem procent, da de var med i et projekt, der brugte metoden peer education.

Gitte Hesselmann, der var proceskonsulent på projektet, underviser i, hvordan arbejdspladser kan sænke deres sygefravær ved hjælp af metoden, som går ud på, at to arbejdspladser deler deres erfaringer og lærer af hinanden i et strukturet forløb, hvor den ligeværdige dialog er i centrum.

Her svarer hun på fem spørgsmål om Peer Education.

1. Hvad er peer education?

En metode hvor ligemænd lærer af hinanden. En socialpædagogisk arbejdsplads, som gerne vil have idéer til, hvordan den kan nedbringe sygefraværet, kan for eksempel udveksle erfaringer med en anden socialpædagogisk arbejdsplads, som har lavt sygefravær.

2. Hvorfor er peer education værd at anbefale?

Fordi de fleste mennesker ofte hellere vil lære af en ligemand end af en specialist. Specialisten kan vi ikke identificere os med. Men ligemanden er i samme situation som os selv og har en umiddelbar forståelse af vores udfordringer. Det er simpelthen lettere at tage imod råd og anbefalinger fra ligemanden.

3. Hvordan arbejder man med peer education?

Det går ud på, at to arbejdspladser skal mødes og have ligeværdige og anerkendende dialoger. Dialogerne skal være meget strukturerede. Begge arbejdspladser skal fortælle hinanden om, hvilke erfaringer eller problemer de har med sygefraværet, og hvad de gør for at øge trivslen og sænke sygefraværet. De skal også lære at lytte til hinanden, at genfortælle hvad de har hørt hinanden sige og at stille nysgerrige spørgsmål.

4. Hvad er vigtigt for, at peer education kan fungere som metode?

Det er især vigtigt, at de to ar­bejds­pladser anerkender, at de begge øns­ker høj fag­lig­hed og godt sam­arbejde. Det handler ikke om, hvem der er de gode, og hvem der er de dårlige. De to arbejds­pladser er lige­værdige. Den ene er bare nået længere end den anden, når det gælder syge­fravær.

5. Hvad gør den arbejdsplads, som vil nedbringe sygefraværet ved hjælp af peer education?

I alle kommuner er der arbejdspladser, som har et ekstra godt renommé, for eksempel fordi de har høj arbejdsglæde og lavt sygefravær. Hvis man arbejder i et sted, hvor der er problemer med sygefraværet, så kan man kontakte en af de velrenommerede arbejdspladser og spørge, om de har mulighed for at mødes. Man kan betragte peer education som kompetenceudvikling.

Om projektet

Fire arbejdspladser har med hjælp fra proceskonsulent Gitte Hesselmann brugt metoden peer education til at opnå et lavere sygefravær.

Peer education handler om at ligemænd mødes og udveksler erfaringer i en ligeværdig og struktureret dialog.

Om Gitte Hesselmann

Gitte Hesselmann er proceskonsulent og underviser i Parternes uddannelses­fælles­skab (PUF).

Siden 1999 har hun undervist på MED-kurser.

Hun har bifag i pædagogik og samfundsfag og en mastergrad i lære- og forandrings­processer.

Værktøjer

Ligeværdighed er helt centralt i metoden Peer Education. Proceskonsulent Gitte Hesselmann giver et bud på tre værktøjer, der giver en ligeværdig dialog.

Cases

Aflastningstilbuddet Danahus fik sygefraværet til at falde med to tredjedele, efter de mødtes og udvekslede erfaringer med opvækstinstitutionen Væksthuset.

Og inspirationen gik begge veje, da Boenheden Længen mødtes med Botilbuddet Østerled for at få inspiration til at sænke sygefraværet.

Kontakt

Katrine Nordbo Jakobsen, KL, knt@kl.dk, 3370 3902

Tine Maj Holm, SL, tih@sl.dk, 7248 6000

Læs også: En kur mod sygefravær
EN kur mod sygefravær

Fire kommuner har formået at nedbringe sygefraværet markant over en femårsperiode eller fastholde deres lavt sygefravær. Erfaringer viser, at man med en målrettet og helhedsorienteret indsats kan opnå gode og holdbare resultater.

Bliv klogere på kommunernes erfaringer og læs om de seks elementer i en effektiv sygefraværsindsat i magasinet 'En kur mod sygefravær?'