Fagligheden er i fokus med peer education

Fagligheden er i fokus med peer education

Inspirationen gik begge veje, da Boenheden Længen mødtes med Botilbuddet Østerled for at få inspiration til at sænke sygefraværet.

Af Personaleweb 16/04/2011
KL,
Socialpædagogerne

Sygefraværet faldt fra omkring 11 procent til cirka 5 procent inden for et år Boenheden Længen. Og de er ikke i tvivl om, hvordan det er sket.

- Vi har sat øget fokus på det, vi gerne vil. Vi har fået mod på at bruge tid på det, der gør det spændende at arbejde som socialpædagog, fortæller stedfortræder Lotte Petersen.

Vidensbank og mini cafémøder

Længen har været med i et projekt om peer education som metode til at nedbringe sygefravær, hvor de mødtes med folk fra botilbuddet Østerled for at udveksle erfaringer.

Læs også: Peer Education - en vej til lavere sygefravær

Møderne gav Længen idéen til at oprette en vidensbank, hvor medarbejderne har beskrevet deres egne spidskompetencer, uddannelser og erfaringer.

De fik også inspiration til at begynde at holde mini cafémøder, hvor to til tre medarbejdere diskuterer en problemstilling eller udveksler viden.

Og de har besluttet kun at have to repræsentanter fra ledelsen i MED-gruppen, så der bliver mere plads til medarbejderne.

Gensidig inspiration

Længen mødtes med Østerled, fordi man i Østerled havde gode erfaringer med at nedbringe sygefraværet.

Rollerne var med andre ord fordelt sådan, at Østerled var mentor for Længen, men det fik ikke folkene fra Længen til at føle, at de blev belært.

- Vi følte ikke, at Østerled førte sig frem som ekspert i nedbringelse af sygefravær. Der var snarere tale om, at vi inspirerede hinanden, siger Lotte Petersen.

Og folkene fra Østerled havde den samme oplevelse.

- Det var lidt svært den første gang, vi mødtes med folkene fra Længen. Vi sad inde med en viden om, hvordan man kan få sygefraværet ned, men vi ville nødig virke bedrevidende,  fortæller socialpædagog og psykolog Kirsten Grønborg og fortsætter.

- Heldigvis opdagede vi hurtigt, at folkene fra Længen også kunne udfordre os. Vi kunne udveksle erfaringer og give hinanden gode idéer som ligemænd.

Læs også: Fagligheden er i fokus på Peer Education

De erfaringer, som Østerled skulle give videre, stammede fra en større organisationsændring i 2005, der blandt andet skulle være med til at bekæmpe et højt sygefravær. Det lykkedes ved at fokusere på kommunikation og medarbejderskab.

- Hos os er vi en flok kompetente medarbejdere, som vil mere end at gå på arbejde. Vi vil udvikle os og vores arbejdsplads, siger Kirsten Grønborg.

Sparring i fremtiden

Længen og Østerled har aftalt, at de skal blive ved med at mødes for at lære af hinanden og udveksle idéer.

- Når vi mødes, er vi optagede af, at vi skal rykke os fagligt. Og ingen af os er bange for at tage ved lære, siger Lotte Petersen.

Om projektet med peer education

Fire arbejdspladser har med hjælp fra proceskonsulent Gitte Hesselmann brugt metoden peer education til at opnå et lavere sygefravær.

Peer education handler om at ligemænd mødes og udveksler erfaringer i en ligeværdig og struktureret dialog.

Om Gitte Hesselmann

Gitte Hesselmann er proceskonsulent og underviser i Parternes uddannelses­fælles­skab (PUF). Siden 1999 har hun undervist på MED-kurser. Hun har bifag i pædagogik og samfundsfag og en mastergrad i lære- og forandrings­processer.

Cases og værktøjer i forbindelse med peer education

Ligeværdighed er helt centralt i metoden Peer Education. Proceskonsulent Gitte Hesselmann giver et bud på tre værktøjer, der giver en ligeværdig dialog.

Aflastningstilbuddet Danahus fik sygefraværet til at falde med to tredjedele, efter de mødtes og udvekslede erfaringer med opvækstinstitutionen Væksthuset.

Kontakt vedrørende projektet med peer education

Katrine Nordbo Jakobsen, KL, knt@kl.dk, 3370 3902

Tine Maj Holm, SL, tih@sl.dk, 7248 6000