Egedal Kommune skaber sammenhold gennem værdier

En værdibaseret personalepolitik skal være med til at skabe sammenhold i den nye Egedal Kommune. For at sikre at personalepolitikken afspejler både medarbejdernes og kommunens ønsker, har kommunen stået bag en række forskellige arrangementer for medarbejderne.

Af Personaleweb 03/10/2006
Danske Regioner,
KL,
KTO

Respekt, ansvarlighed og engagement skal være med at skabe fælles fodslag i den nye Egedal Kommune. De tre udsagn er elementer i kommunens nye værdibaserede personalepolitik, som netop nu er under udarbejdelse.

For at sikre at alle medarbejdere bakker op om værdierne, har medarbejderne fra første færd haft indflydelse på personalepolitikken. Alt hvad kommunen gør, skal nemlig bekræfte værdierne. De skal vise retning og mål, uanset hvor i organisationen medarbejderen befinder sig.

Fem værdier

Ledere, tillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter fik ved et kick-off arrangement i oktober 2005 mulighed for at byde ind med værdier og elementer, som de syntes bør indgå i den nye kommunes personalepolitik.

Og arrangementet resulterede i mange ønsker til værdier og forslag til punkter, som bør inddrages i den overordnede personalepolitik. De er alle sammen kogt ned til fem værdier:

  • Respekt
  • Ansvarlighed
  • Engagement
  • Helhed
  • Resultatorienteret og handlekraftig

De fem værdier, som nu udgør grundlaget for det videre arbejde med personalepolitikken, har siden været til diskussion og debat på to caféarrangementer for ledere, tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter og MTMU-medlemmer. Her blev deltagerne delt op i grupper, som skulle diskutere værdierne i forhold til ansættelsespolitik, fratrædelsespolitik, personaleudviklingspolitik, ledelses- og samarbejdspolitik, familie- og seniorpolitik, lønpolitik samt sundheds- og arbejdsmiljøpolitik.

LÆS OGSÅ: Stop Stress - skab trivsel i fællesskab

Spot på eksemplerne

I maj i år begyndte høringsprocessen af den værdibaserede personalepolitik med et arrangement for ledere, tillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter. Her skulle det slås fast, at alle er en del af processen og derfor har et medansvar for, at personalepolitikken bliver en succes. Gennem et teaterstykke af Dacapo Teateret blev komplicerede problemstillinger gjort konkrete, og flere deltagere kom på scenen for at spille med.

Høringsprocessen løb frem til 15. september, hvorefter en arbejdsgruppe med repræsentanter for lederne, tillidsrepræsentanterne, sammenlægningssekretariatet og HR er gået i gang med at se på høringssvarene og tilpasse oplægget til den værdibaserede personalepolitik. Resultatet vil senere blive diskuteret i henholdsvis MTMU og direktionen, inden den forelægges Sammenlægningsudvalget i november. Den endelige personalepolitik vil blive udformet af arbejdsgruppen i tæt samarbejde med MTMU og direktionen. Efter planen skal personalepolitikken godkendes af Sammenlægningsudvalget i november.

Helt færdig er personalepolitikken dog næppe på det tidspunkt. Et af kriterierne for politikken er nemlig, at den skal være kortfattet. Det betyder, at den naturligvis ikke kan rumme alle situationer og politikområder. Derfor vil der inden 2007 også blive udarbejdet forskellige regler og retningslinjer, der skal supplere den værdibaserede personalepolitik.

Om projektet 'Stop stress - skab trivsel i fællesskab'

Artiklen er en del af projektet 'Stop stress - skab trivsel i fællesskab', hvor Personalepolitisk Forum har samlet viden om, erfaringer med og metoder til at opdage, forebygge og håndtere stress.

Læs også aftalerne om trivsel og sundhed for kommuner og regioner.

Kontakt vedrørende projektet 'Stop stress - skab trivsel i fællesskab'

Preben Meier Pedersen, KL, pmp@kl.dk, 3370 3819

Henrik Carlsen, KTO, hc@kto.dk, 3347 0617

Nicolaj Krogh Jensen, Danske Regioner, nkj@regioner.dk, 3529 8327