Dialogspil om psykisk arbejdsmiljø

'Dialogspil om psykisk arbejdsmiljø' er et værktøj, der skaber dialog via en række kort med udsagn om det psykiske arbejdsmiljø.

Af Personaleweb 25/05/2009
Danske Regioner,
KL,
KTO

Med værktøjet sikrer, at I forholder jer til relevante forhold i det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

Du kan læse mere om værtøjet i 'Dialogspil beskrivelse'

Du kan sammenligne 'Dialogspil om psykisk arbejdsmiljø' med andre dialogværktøjer i 'Sammenligning af dialogværktøjer'.

Oversigt over, hvad det kræver at bruge værktøjet, og hvad du kan bruge det til

Type Dialogspil Forberedelse Eventuel udvikling af spillekort. Opdeling i grupper, hvis over syv til otte deltagere. Ressourcer 3 timer mindst Kompetencer Procesfacilitator Egnet til APV? Dækker:
 • Kortlægning
 • Prioritering
 • Handlemuligheder
Kortlagte faktorer De fleste dialogspil bygger på de 6 guldkorn:
 
 • Krav / kompetencer
 • Faglig og social støtte
 • Belønning og anerkendelse
 • Forudsigelighed
 • Indflydelse
 • Mening
Fokus på
 • Arbejdsforhold
 • Tilfredshed
Deltagerstørrelse

Team eller afdeling

Styrker Understøtter at man får talt sammen om stress og sikrer man kommer igennem de væsentlige temaer. Kan tilpasses den enkelte arbejdsplads Bemærkninger Sæt rigelig tid af, så der også er tid til at udvikle løsninger. Spillet er primært en hjælp til at skabe fælles viden og udgangspunkt. Ideer til handlinger og løsninger fås i forbindelse med selve spillet, men derefter er det vigtigt at personer med kompetence kan sørge for at indsatsens videre forløb
Læs om dialogspillet
Om projektet 'Stop stress - skab trivsel i fællesskab'

Artiklen er en del af projektet 'Stop stress - skab trivsel i fællesskab', hvor Personalepolitisk Forum har samlet viden om, erfaringer med og metoder til at opdage, forebygge og håndtere stress.

Læs også aftalerne om trivsel og sundhed for kommuner og regioner.

Kontakt vedrørende projektet 'Stop stress - skab trivsel i fællesskab'

Preben Meier Pedersen, KL, pmp@kl.dk, 3370 3819

Henrik Carlsen, KTO, hc@kto.dk, 3347 0617

Nicolaj Krogh Jensen, Danske Regioner, nkj@regioner.dk, 3529 8327