Top banner
Hent inspirationskataloget

VIVE har for projektet "Vidensbaseret praksis i botilbud" fra KL og Socialpædagogerne udgivet et inspirationskatalog, hvor 20 forskellige kommuner har bidraget med deres erfaringer i, hvordan viden omsættes til praksis.

Kataloget har til formål at inspirere fagprofessionelle på botilbud til at bruge forskning i praksis, og det indeholder en række værktøjer til, hvordan man som medarbejdere og ledere på botilbud kan fremme en vidensbaseret praksis samt eksempler på, hvordan forskellige botilbud konkret har grebet dette an. 

Find det her:

Baggrund

SFI har for Socialstyrelsen udviklet et redskab til at identificere ’Lovende praksis’ på socialområdet, herunder botilbud. Det giver et redskab til at se på praksisser, hvis virkning ikke er evidensbaseret. Undersøgelsen peger på, at en lovende praksis er karakteriseret ved 11 konkrete karakteristika, og i jo højere grad den pågældende praksis besidder disse 11 karakteristika, i jo højere grad betegnes den som ’lovende’.

Det nye projekt bygger på det litteraturstudie, som blev gennemført i forbindelse med ’Lovende praksis’. Men i stedet for at kigge endnu mere i litteraturen, er det nu den egentlige praksis på bostederne, der bliver kigget på.

Mens den oprindelige undersøgelse havde fokus på at indkredse, hvad der karakteriserer lovende praksis, og som altså resulterede i 11 konkrete karakteristika, så vil dette projekt kaste lys over, hvordan de deltagende kommunale botilbud arbejder med et udsnit af de 11 karakteristika, der er i ’Lovende praksis’ og på den baggrund udgive et inspirationskatalog, som andre botilbud og kommuner kan blive inspirerede af.